อดีตถึงอนาคต


ความเป็นครู

คุณสมบัติของครู 

คุณสมบัติของครูตามแนวพุทธคุณ    มี  2   ส่วน
1.       คุณสมบัติภายนอก
2.       คุณสมบัติภายใน

คุณสมบัติภายนอก             ได้แก่ บุคลิกภาพที่ควรแก่การศรัทธา  ดังนี้
          1)      รูปลักษณ์ดี
          2)      วาจาสุภาพ  ไพเราะ
         
3)      มารยาทงาม  สงบ เยือกเย็น 
คุณสมบัติภายใน                ได้แก่ คุณธรรม ดังนี้
         
4)      พระปัญญาคุณ
         
5)      พระวิทธิคุณ
        
6)      พระกรุณาธิคุณ          

พระปัญญาธิคุณที่เกี่ยวกับงานสอน  คือ  ทศพลญาณ และปฏิสัมภิทา
ทศพลญาณในความหมายของผู้สอน               
     1. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และขอบเขตของกฎเกณฑ์ และหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสอน  ตลอดจนรู้ขีดขั้นความสามารถของบุคคลที่มีพัฒนาการอยู่ในระดับต่างๆ               
     2.  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์               
     3.  รู้วิธีการและกลวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่จะนำเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ               
     4.  มีความรู้ในวิชาสรีรวิทยาและจิตวิทยา  มีความรู้ทั่วไปโดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์               
     5.  รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความโน้มเอียง  แนวความสนใจและความถนัดโดยธรรมชาติ               
    6.  รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านระดับสติปัญญา  ความสามารถพัฒนาการด้านต่างๆ และความพร้อมที่จะเรียนรู้               
    7.  รู้ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ถ่วง หรือส่งเสริมเพิ่มพูนผลสำเร็จของการเรียนรู้ และการฝึกอบรมในระดับต่างๆ  กับรู้จักใช้เทคนิคต่างๆ เข้าแก้ไข หรือส่งเสริม นำการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดี               
   8.  รู้ประวัติพื้นเพเดิม และประสบการณ์ในอดีตของผู้เรียน               
    9.  รู้เท่าทันและเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนที่แสดงออกว่ามีปัญหาหรือไม่  มองเห็นสาเหตุแห่งปัญหา และพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันที              
  
10. รู้ชัดเข้าใจแจ่มแจ้ง และแน่ใจว่าผลสัมฤทธิ์ที่เป็นจุดหมายนั้น คืออะไร  เป็นอย่างไร  และตนเองสามารถกระทำผลสัมฤทธิ์นั้น ให้เกิดขึ้นได้จริง 

ปฏิสัมภิทา    คือ ปัญญาแตกฉานในด้านต่างๆ  ดังนี้               
     1.  อรรถปฏิสัมภิทา         ความเข้าใจแจ่มแจ้งในความหมายของถ้อยคำ  ข้อความหรือข้อธรรมต่างๆ  สามารถขยายความ แยกแยะออกไปได้โดยพิสดาร               
     2.  ธรรมปฏิสัมภิทา        ความเข้าใจแจ่มแจ้งในหลักหรือข้อธรรมต่างๆ  สามารถจับใจความของคำอธิบายที่กว้างขวางพิสดารมาตั้งเป็นกระทู้ได้  เมื่อเห็นผลที่ปรากฏก็สามารถหาสาเหตุได้               
     3.  นิรุตติปฏิสัมภิทา       ความรู้แตกฉานในภาษา   รู้ภาษาต่างๆ  และรู้จักใช้ถ้อยคำชี้แจงแสดงอรรถและธรรมให้คนอื่นเข้าใจและเห็นตามได้               
     4.  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา   ความมีไหวพริบ  สามารถเข้าใจ  คิดเหตุผลได้เหมาะสมทันการ  และมีความรู้ความเข้าใจชัดในความรู้ต่างๆ ว่ามีแหล่งที่มา  มีประโยชน์อย่างไร สามารถเชื่อมโยงความรู้ทั้งหลายเข้าด้วยกัน  สร้างความคิดและเหตุผลใหม่ขึ้นได้               

พระวิสุทธิคุณ   เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อถือและเลื่อมใส  ดังนี้
1)      เป็นผู้บริสุทธิ์
2)     
สอนอย่างไร ประพฤติอย่างนั้น
3)      มุ่งหวังประโยชน์ในการสอนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
               

พระกรุณาธิคุณ    ช่วยเหลือแนะนำสั่งสอนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบาก
คุณลักษณะของผู้สอน
          1)      ปิโย -  น่ารัก
          2)     
ครุ  -  น่าเคารพ
          3)     
ภาวนีโย  -  น่ายกย่อง
          4)     
วตฺตา  -   รู้จักพูด
          5)     
วจนกฺขโม   -   อดทนต่อถ้อยคำ
          6)     
คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา  -  กล่าวชี้แจงแถลงเรื่องต่างๆ ที่ลึกซึ้งได้
          7)      โน จฏฐาเน นิโยชเย   -   ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย

คุณสมบัติที่ควรสังเกต
         
1.       สอนสิ่งที่จริงและเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
         
2.      
รู้เข้าใจสิ่งที่สอนอย่างถ่องแท้สมบูรณ์
         
3.      
สอนด้วยเมตตา  มุ่งประโยชน์แก่ผู้รับคำสอนเป็นที่ตั้งโดยไม่หวังผลตอบแทน
         
4.      
ทำได้จริงอย่างที่สอน  เป็นตัวอย่างที่ดี
         
5.      
มีบุคลิกภาพที่โน้มน้าวจิตใจ ให้เข้ใกล้ชิดสนิทสนม และพึงพอใจได้ความสุข
         
6.       มีหลักการสอนที่ยอดเยี่ยม
   

คำสำคัญ (Tags): #ครู#คุณสมบัติ
หมายเลขบันทึก: 137116เขียนเมื่อ 10 ตุลาคม 2007 16:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 20:56 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (7)

สวัสดีค่ะ

  • ครูอ้อยมาอ่านแล้วค่ะ
  • จะมีครบไหมนี่...อูย...เยอะจังค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะที่แวะมาเยี่ยมกัน  
  • มาทักทายคุณครู
  • คิดถึงนะครับ
  • คุณครูหายไปนานๆๆๆๆมากๆๆๆ

สวัสดีค่ะคุณขจิต

ยังวนเวียนอยู่แถวๆ นี้แหละค่ะ แอบกลับไปเป็นเด็กมาค่ะ ไปเข้าค่ายที่ ม.เกษตรศาสตร์ แวะดูที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/blog/nai3/179419

ครูเดี๋ยวนี้เค้าเก่งนะครับ เก่งเทคโนโลยีมากกว่าครูรุ่นก่อน ๆมากมายก่ายกอง กล้าพูดกล้าทำ(หรือเปล่าไม่แน่ใจ) แต่ที่แน่ ๆ เหมือนว่าเป็นเครื่องจักรเดินได้ ที่ไร้"จิตวิญญาณครู"

เป็นกำลังใจให้ครูของแผ่นดินครับ

ครูเดี๋ยวนี้เค้าเก่งนะครับ เก่งเทคโนโลยีมากกว่าครูรุ่นก่อน ๆมากมายก่ายกอง กล้าพูดกล้าทำ(หรือเปล่าไม่แน่ใจ) แต่ที่แน่ ๆ เหมือนว่าเป็นเครื่องจักรเดินได้ ที่ไร้"จิตวิญญาณครู"

เป็นกำลังใจให้ครูของแผ่นดินครับ

สวัสดีค่ะคน(ทำ)งาน

  • ขอบคุณค่ะที่แวะมาเป็นกำลังใจ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี