ก่อนที่จะเริ่ม

เปิดเครื่องไฟขยายเสียง

ต้องไหว้ครูก่อน   

        

 

         ผมได้พบเห็นหลาย ครั้งหลายต่อหลายงานที่ไปถึงพร้อม ๆ กับที่คณะของเครื่องไฟ มาถึงงานพอดี ผู้ที่ทำหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ จะขนของลงมาจากรถบรรทุก จัดวางแท่นขยายเสียงบนที่วาง มีชั้นวางเป็นระดับ ๆ หลายชั้น แอมป์แต่ละตัวหนักมาก แถมยังมีเพาเวอร์แอมป์มาพ่วงอีก บางงานเห็นเครื่องตั้งบนชั้นวาง 5-6 เครื่องต่อพ่วงกัน โดยความจำเป็นก็ ลำโพง 2 ตู้ต่อแอมป์ 1 เครื่อง ยังมีเครื่องมิกซ์เสียงอีก  1 เครื่อง มีเครื่องเล่นแผ่น ซีดี และ วีซีดี หรือมีเครื่องเล่น ดีวีดี ด้วย (เดี๋ยวนี้จะไม่มีเครื่องเล่นเทป) จากนั้นก็ไปติดตั้งตู้ลำโพงขนาดใหญ่ เรียกว่าจะต้องใช้กำลังคน 4-6 คนยกพร้อมกัน  1 ตู้ แล้วนำเอามางานหนึ่งอย่างน้อยก็ 4 ตู้ ดอกลำโพงข้างใน ถ้าเป็นเสียงทุ้มก็ขนาด 18 นิ้ว แถมด้วยลำโพลงเสียงกลางและเสียงแหลมอีก ติดตั้งซ้อนกันขึ้นไป แล้วต่อสายไฟฟ้าสัญญาณเสียงจากลำโพงมายังเครื่องขยายเสียงจากตู้ลำโพงทุกตู้จนครบทั้งหมด  ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของไฟฟ้าประดับก็จะทำหน้าที่ติดตั้งหลอดไฟตามจุดต่าง ๆ ที่เจ้าภาพแนะนำให้ประดับตกแต่ง

         

            กว่าที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จะติดตั้งต่อสายเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเสร็จก็ใช้เวลานานเป็นชั่วโมง แต่ดูพวกเขามีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาชอบ  เมื่อทุกอย่างพร้อม ก็มาตรวจตราดูความเรียบร้อยสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ ระบบไฟ กระแสไฟที่ใช้งาน จากนั้นเจ้าหน้าที่เครื่องไฟจะบอกกับเจ้าภาพว่า ขอเครื่องเส้นไหว้ครูก่อน 1 ชุด ได้แก่ พานหมาก พลู เหล้าขาว 1 ขวด ยาสูบ (บุหรี่ 1 ซอง) ดอกไม้ ธูป เทียน เงิน 12 บาทใส่ลงในพาน  

           

          เจ้าภาพจัดเตรียมสิ่งที่ทางเครื่องไฟขอไว้ นำเอามาให้  ผมมองดูพนักงานเครื่องไฟเขามีความตั้งใจที่จะบูชาผู้ที่สั่งสอน ให้ความรู้ในเรื่องเครื่องไฟแก่เขาอย่างเคารพบูชา เพื่อให้งานที่เขากำลังดำเนินอยู่ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็เป็นความเชื่อ ความศรัทธาที่พวกเขาเหล่านั้นมีต่อผู้ที่ให้ความรู้แก่เขา  ความจริงเครื่องขยายเสียง เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงไปตรงมา อาการขัดข้องเกิดขึ้นจากความบกพร่องของอุปกรณ์และวัสดุต่อพ่วงต่าง ๆ รวมทั้งกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาใช้งาน แต่ในความรู้สึกของผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ควบคุมระบบของการทำงาน มีความสบายใจ อบอุ่นใจที่ได้บอกเล่าครูบาอาจารย์ ผู้ที่ให้ความรู้เรื่องของเครื่องขยายเสียงแก่พวกเขา             ประเพณีไทย นิยมมาแต่สมัยโบราณ ชาวไทยถือกันว่า เมื่อเราเริ่มศึกษาวิชาการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน ตลอดจนการแสดง รวมไปถึงส่วนประกอบของการแสดง (เครื่องไฟ เครื่องขยายเสียงรวมอยู่ด้วย)  เราจะต้องเริ่มต้นการไหว้ครูก่อน บางคนอาจเรียกว่า บอกครู หรือ คำนับครู หรือ ขึ้นครูก่อน เพราะว่า ศิษย์ที่ดีจะต้องบูชาครู จึงจะทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

         

            จะอย่างไรก็ตาม การไหว้ครู ก่อนที่จะเริ่มเปิดเครื่องเสียง เป็นการกระทำที่ดี เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเพณีที่ทรงคุณค่าและศักดิ์สิทธิ์  การระลึกถึงครู อาจารย์ ผู้แนะนำสั่งสอนเรามา เป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้  ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต   เราควรที่จะรักษาเอาไว้ตราบนานเท่านาน 

(ชำเลือง  มณีวงษ์. ก่อนที่จะเริ่มเปิดเครื่องไฟขยายเสียงต้องไหว้ครูก่อน .  7 ตุลาคม 2550)