เนื่องจาก  พลาดโอกาสที่จะแจก ฟรี! ในการนำเสนอผลงานของผู้พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่นครนายก   เมื่อ 28 -29 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา  

ครูอ้อยจึงเก็บมันไว้ 8 copy อยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิม  

จะส่งให้น้องชาย.....อาจารย์โกศล  คงสมปราชญ์ 

และน้องครู ตจ.รวยอุปสรรค ขอให้ส่งชื่อจริง  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มาให้ครูอ้อย  จะได้จัดส่งไปใด้...ด้วยความรัก 

ยังเหลืออีก  6 แผ่น  หากมีผู้สนใจ  ก็จะ copy ไปเรื่อยๆค่ะ 

ในรายละเอียดนั้น   มีหลายเรื่องค่ะ 

......เช่น Backward Design  ตั้งแต่เริ่มจัดทำ  คิดอย่างไร  รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ 

......งานวิจัย  สำรวจความพึงพอใจในการสอนของครูจ้างชาวต่างประเทศ  

.......งานที่ปรึกษาอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ 

......และงานวิทยากรของครูอ้อยค่ะ...ครูอ้อยไม่ขอค่าใช้จ่าย