ดาราภรณ์ 53

วันอังคาร

การฝึกงานของวันอังคารที่ 24/01/49

เวลา 08.30

     วันนี้ยังได้รับมอบหมายให้แปลงเทป VHS เป็น DVD เหมือนเช่นเคยค่ะเพราะยังเหลืออีกเยอะที่ยังทำไม่เสร็จ

     ระหว่างที่รอให้เทป Play อยู่นั้น พี่อิสได้ให้นำบทงานโครงการกลุ่มมาให้พี่เขาตรวจทาน เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนำไปบันทึกเสียงในวันพุธ สิ่งที่ต้องแก้ไขมีดังนี้ ตัดบทบางส่วนออกเพื่อให้บทกระชับมากขึ้น จัดหมวดหมู่ของงานที่จะใส่ในบทบรรยาย

สิ่งที่ได้รับในวันนี้

  • ตัดบทบางส่วนที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้บทมีความกระชับง่ายต่อการเข้าใจ
  • หากบทบรรยายมีหลายเรื่อง ต้องจัดหมวดหมู่ไม่ให้กระจัดกระจาย บอกเป็นขั้นตอนก่อน-หลังได้ยิ่งดี เพื่อความไม่สับสน
  • ใช้คำเชื่อมโยงประโยคสู่ประโยคให้ถูกต้อง ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาสุภาพ(ภาษาเขียน) แต่ต้องเข้าใจง่าย
  • บทควรอธิบายในตัวของบทเองฟังแล้วไม่สงสัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของดาราภรณ์ความเห็น (0)