วันสุดท้าย เทคโนโลยีและนวตกรรม ชาวมอดินแดง

 วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ชาว "มอดินแดง สีอิฐ" จะได้นำเสนอผลงาน "คุณภาพ" ที่คณาจารย์จากคณะวิชา และ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่ทำงานที่ตั้งใจพัฒนา วืชาชีพชั้นสูง และ การทำงานบริการวิชาการสหสาขาวิชาชีพ เชิญ "ชม" ครับ

 เชียร "การโต้วาที ชิงชนะเลิศ ของนักเรียนมัธยม เริ่มตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น ที่เวทีกลาง อาจารย์ แม่ ตัวจริง เสียงจริงให้เกียรติ เป็นประธานตัดสิน"

 เชิญชวน มา "ให้กำลังใจ และ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ เจ้าของผลงาน ครับ"

JJ