ขอเชิญร่วมรับบริการทางทันตกรรมฟรี

ขอเชิญร่วมรับบริการทางทันตกรรมฟรี

หน่วยทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี ณ บ้านโนนสวัสดิ์ ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 โดยจะเริ่มให้บริการทางทันตกรรมในเวลา 8.30 น. คะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทันตะ ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมฟรีความเห็น (0)