รับรู้ความจริงโดยสงบ

ได้มีโอกาสฟังคำบรรยายของอาจารย์อาจองในหัวข้อ การเติมเต็มศักยภาพของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากการฟังก็คือ  เราควรจะเรียนรู้ตลอดชีวิตเราเพื่อทำให้เราและบุคคลอื่นมีความสุข 

ตั้งแต่เด็กแล้วที่เรารู้สึกไม่ชอบคนที่โกงและคอรัปชั่น  เราก็ได้แต่ว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ร่ำไป  จนกระทั่งได้มาฟังจากคำบรรยายว่าเวลาเรามองข้างนอกแล้วเห็นเป็นอะไร มันไม่ใช่เพราะภายนอกเป็นอย่างนั่น แต่เป็นเพราะเลนต์หรือแว่นที่เรามองลอดผ่านเป็นอย่างนั้น เวลามองเห็นเป็นอะไรก็มาจากตัวเราเป็นอย่างนั้น สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ดีหรือชั่วที่ตัวมันเองแต่มาจากที่เราไปกำหนดความหมายให้  เพราะฉะนั้นเราน่าจะมองสิ่งต่าง ๆ ตามที่มันเป็น ไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็น หรือไม่อยากให้มันเป็น  ถ้าทำได้เช่นนั้น เราก็จะมองอะไรด้วยความจริง ด้วยปัญญามากขึ้น ด้วยการมีอารมณ์และความรู้ึสึกน้อยลง ตรงนี้ทำให้เราอ่านข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นชินคอร์ปได้อย่างสงบแต่ในขณะเดียวกันก็
พยายามค้นหาความจริงจากหลายแหล่ง

ชีวิตเรานี้สั้นนักเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปเสียเวลาวิจารณ์คนอื่น  คนที่เราควรวิจารณ์และปรับปรุงมากที่สุดก็คือตัวเราเอง  ในการกระทำต่อคนอื่น เราก็ควรจะมีความรัก ความเมตตา ความเข้าใจต่อเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ทุกคนเป็นอย่างที่เขาเป็น เพราะมีเหตุให้เขาเป็น  เราคงไปกำหนดเหตุของคนอื่นไม่ได้ แ่ต่สิ่งที่เราทำได้คือกำหนดเหตุและการกระทำของเราเพื่อทำให้เรามีชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตคือการเรียนรู้ความเห็น (1)

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยครับ ควรทำตนให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินเกิดให้ได้มากที่สุด เงินทองเมื่อตายเราเอาไปไม่ได้ แต่ความดีของเราคงอยู่ เมื่อเราตายไปแล้วนะครับ