พัฒนาบุคลากรด้วยภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ... ง่าย ...นิด..เดียว

             ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 - 12.00 น. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของเรา จะมีคุณครูชาวแคนาดา มาสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน ชื่อคุณครู Al เป็นคุณครูที่ใจดีมากๆ เต็มใจที่จะสอนภาษาอังกฤษให้พนักงาน ตั้งใจและมาตรงเวลาเสมอ การสอนคุณครูจะเน้นที่การฟัง พูด และการออกเสียง คุณครูบอกว่าคนไทยเวลาพูดภาษาอังกฤษชอบพูดเร็ว รัว ทำให้ฟังไม่ออก เราควรหัดพูดช้าๆ และออกเสียงแต่ละคำให้ชัดเจน เสียงที่คนไทยมีปัญหาในการออกเสียงมากๆ น่าจะเป็น R อาร์ , Wh , th , และอีกหลายๆคำ คุณครูให้เราพูดตาม เวลาพูดตามคุณครูเราก็พูดได้ แต่เมื่อเวลาพูดจริงแล้วเราไม่ออกเสียงแบบนั้นเพราะว่าอาย กลัวเขาหาว่า Over บ้าง เวลาเรียนภาษาอังกฤษเราจะรู้สึกได้ผ่อนคลายจากงานประจำได้ประมาณ 1 ชั่วโมง คุณครูจะสอนคำย่อที่ใช้ในการเขียนรายงานของที่ปรึกษา (มีน้องๆผู้ประสานงานเรียนด้วย) หน่วยงานในโรงพยาบาลที่ใช้กันอยู่ทุกวัน เช่น ICU CSSD OR NICU ซึ่งผู้เรียนก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราแตกต่างจากแคนาดา เช่น บ้านเรามีหน่วยจ่ายกลาง ที่แคนาดามี CSSD และ CSSU คือมีที่เป็นแผนกจ่ายกลางและหน่วยงานจ่ายกลาง มี ICU และ ICD ตอนแรกคิดว่า Intercostal chest drainage แต่เป็น Intensive Care Department ไปได้ แต่มีอีกคำหนึ่งที่กำลังจะหาข้อมูล คือ MI เราจะใช้คำว่า Myocardial Infarction แต่คุณครูบอกว่าต้องใช้ Myo cardio ต่างหาก ใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)