CoP วิจัยสถาบัน มน.

ที่เขียนบันทึกนี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ (Non-Teaching) ด้านอื่น ๆ ที่กำลังสนใจทำงานวิจัยสถาบัน (R2R) อยู่ให้ได้ทราบความเคลื่อนไหว และเตรียมนำโครงร่างการวิจัย/งานวิจัยที่ใกล้เสร็จแล้วไปทำการ ลปรร. กันในวงกว้างต่อไป

         ท่านอาจารย์เสมอ (ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี) กำลังสร้างทีมทำงาน (จัดตั้ง CoP) ที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ (Non-Teaching) ที่ทำหน้าที่ประสานงานวิจัยจากทุกคณะ กิจกรรมสำคัญในช่วงเริ่มต้นที่ผมเห็นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

         1. การจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและเป็นปัจจุบัน (real time) วานนี้ (พุธที่ 25 ม.ค. 49) อาจารย์เสมอได้นำเสนอระบบฐานข้อมูลที่ว่าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ได้รู้จักจะนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการวิจัยของตนเอง และในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ (28 ม.ค. 49) ท่านอธิการบดีก็จะเชิญอาจารย์เสมอให้นำไปเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกด้วยเช่นกัน

         2. การวิจัยสถาบันที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย ซึ่งก็ก้าวหน้าไปมาก รายละเอียดโปรดติดตามในบล็อกของอาจารย์เสมอ (จะมีการประชุม 14 ก.พ. 49 และ ลปรร. กันที่สวนป่านกกระยาง 24-25 มี.ค. 49)

         ที่เขียนบันทึกนี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ (Non-Teaching) ด้านอื่น ๆ ที่กำลังสนใจทำงานวิจัยสถาบัน (R2R) อยู่ให้ได้ทราบความเคลื่อนไหว และเตรียมนำโครงร่างการวิจัย/งานวิจัยที่ใกล้เสร็จแล้วไปทำการ ลปรร. กันในวงกว้างต่อไป

         ท่านอาจารย์เสมอและทีมงานในงานวิจัยของ มน. คงจะทำหนังสือเวียนเป็นทางการเพื่อการนี้ เร็ว ๆ นี้ ครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#cop#r2r#วิจัยสถาบัน

หมายเลขบันทึก

13465

เขียน

26 Jan 2006 @ 15:57
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:21
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก