วันที่ 18-19 ขอตัวไประยอง ไปดู ws.ของ อ.ประพนธ์ ในเวทีนักพัฒนารุ่นใหม่ (ภาคตะวันออก)

ISSARA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักพัฒนารุ่นใหม่นี้ เป็นนักพัฒนาที่ทำงานเพื่อชุมนอยู่แล้ว แต่ยังมีมุมมอง และวิธีการในเรื่องของการทำงานน้อยอยู่

วันจันทร์ อังคารนี้ (18-19) ขอตัวไปดู Work shop (ws.) ที่จังหวัดระยอง

เนื่องจากเห็นจากเอกสาร และจากการพูดคุยกับผู้ประสานงาน " โครงการชุมชนเป็นสุข" (ภาคตะวันออก)

แล้วน่าจะเห็นเครือข่าย ของการจัดการความรู้อยู่บ้าง เนื่องจากโครงการชุมชนเป็นสุขนี้ ทำมานานเป็นปีกว่าๆแล้ว ซึ่งต่างก็

มี "เป้าหมาย" หรือ "ยุทธศาสตร์"  ร่วมกัน คือการ ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่จำเป็นของชุมชนในการ "จัดทำบัญชีครัวเรือน" ของแต่ละชุมชน และแต่ลพื้นที่ ซึ่งแต่ละจังหวัดก็มี "ยุทธวิธี" ต่างกัน ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

....นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆอีก ที่ชุมชนพยายาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ในที่สุด

จากโครงการชุมชนเป็นสุขครั้งนี้ ทำให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก ในแต่ละจังหวัดของภาคตะวันออก ที่เป็นเครือข่ายกันอยู่ และจากการโทรไปคุยกับผู้ประสานงานโครงการ "คุณณัฐวัฒน์"

......เขาบอกกับผมว่า นักพัฒนารุ่นใหม่นี้ เป็นนักพัฒนาที่ทำงานเพื่อชุมนอยู่แล้ว แต่ยังมีมุมมอง และวิธีการในเรื่องของการทำงานน้อยอยู่ ซึ่งหากไดวิธีการทำงานที่ดีมาช่วย จะทำให้การขับเคลือ่นของกลุ่มสามารทำงานได้เร็วขึ้น 

ดังนั้น การที่ให้ อ.ประพนธ์ มาทำ WS. เรื่อง การจัดกทารความรู้ครั้งนี้ จะช่วยให้นักพัฒนารุ่นใหม่ (มีตั้งแต่อายุ 17 - 50 ปี) ได้มีมุมมองเรื่องการทำงานเพื่อชุมชนของตัวเองมากขึ้น ...ผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับ

แต่ความคาดหวังของผมในการไปเป็น "ผู้สังเกตการณ์" ในครั้งนี้ คือคาดหวังที่จะเห็นการจัดการความรู้ สัก 1 เรื่อง เป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งในการชักชวน มาร่วมงานมหกรรม km ปลายปีนี้

คงต้องขอดูอย่างใจจดใจจ่อก่อนที่จะตัดสินใจ จีบ หมั้น และ แต่ง กันต่อไปครับ

ขอกำลังใจให้ทีม PR ด้วยนะครับ (สู้ตายครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Inspirerความเห็น (0)