แนะนำการช่วยแปรงฟันในผู้สูงอายุ

ในผู้สูงอายุที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือ หรือไม่สามารถควบคุมการใช้มือ เช่น

  • ถ้านิ้วมือกางไม่ได้ อยู่ในลักษณะกำมือแน่นตลอดเวลา ให้สอดด้ามแปรงเข้าไปในฝ่ามือที่กำแน่น
  • ถ้ามือไม่สามารถกำได้แน่นเท่าปกติ ก็ควรปรับปรุงขนาดด้ามแปรงให้เหมาะ กับการกำด้ามแปรง เช่น
  • ใช้ยางที่เป็นมือจับของจักรยาน สวมทับด้ามแปรงสีฟัน ยึดด้วยกาว หรือดินน้ำมัน หรือ
  • ใช้ยางเส้นใหญ่พันด้ามแปรง หรือ
  • ใช้ฟองน้ำที่เป็นลักษณะกลวง เจาะรูตรงกลาง ใส่ด้ามแปรงให้แน่นพอดี

ก็จะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุแปรงฟันได้สะอาดขึ้น

ด้ามแปรงสีฟันที่ทำจากมือจับของรถจักรยาน

มือจับแปรงสีฟันที่ทำยางฟองน้ำ และสายยาง