เราสามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์บ้านเสีย, internet adsl เสีย, โทรศัพท์สาธารณะเสีย เป็นต้น ผ่านทาง internet ได้ครับเพียงเข้าไปที่ website  http://tel1177.tot.co.th/   ดังรูปครับ

 

ซึ่งเราสามารถเลือกแจ้งประเภทเหตุเสียที่เราใช้บริการได้ด้วยครับ จะช่วยประหยัดเวลาให้กับเราได้ขึ้นเยอะเวลาโทรไป 1177 แล้วต้องรอสายนานครับ