เศณวี55

ออกกองถ่ายที่ห้วยขวาง

บันทึกประจำวันที่ 20 มกราคม  2549  วันนี้ได้มีกำหนดออกกองถ่ายเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันซึ่งในวันนี้ได้ไปออกกองถ่ายเรื่องคณะเชิดสิงโต  แต่หน้าตาของสิงโตนั้นหน้าตาแบบฮักก้าและแบบไต้หวันซึ่งไม่เหมือนกับสิงโตคณะอื่น ๆ  ซึ่งมีหน้าตาไม่เหมือนคณะอื่น ๆ  สำหรับสถานที่แรกที่ออกไปถ่ายประจำวันนี้นั้นคือศาลเจ้าจีนที่แถวเยาวราชและไปถ่ายทำต่อที่สำนักงานเคหะห้วยขวาง เพื่อเป็นสถานที่ในการถ่ายทำการเชิดสิงโต

สำหรับผมนั้นมีหน้าที่คือถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอเครื่องเล็กซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้นั้นจะเป็นยื่ห้อ sony  สำหรับขั้นตอนในการถ่ายทำมีดังนี้

สำหรับการถ่ายภาพนิ่งคือ

-  เตรียมกล้อง

-  จัดองค์ประกอบ

-  ทำการถ่าย

-  ตรวจสอบภาพ

การถ่ายภาพวิดีโอ

-  เตรียมกล้อง Sony

-  ใส่ม้วน DV

-  จัดองค์ประกอบภาพ

-  กดปุ่ม rec

-  เช็คเทป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของเศณวีความเห็น (0)