กราบครูด้วยหัวใจ

  ำร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ      ทำนอง  ปรีชา  สีนากสุก          

 

                                    สุขใจได้มางานเชิดชู

                            เทิดเกียรติคุณครูผู้สร้างความสมบูรณ์

                            ให้คนทุกผู้ความรู้จำรูญ

                            จากวันถึงปีเพิ่มพูนเกื้อกูลสั่งสอนด้วยใจ

                                   ศรัทธาจึงมากันพร้อมเพรียง

                            เลื่องลือชื่อเสียงใกล้เคียงถึงถิ่นไกล

                            สมเป็นนักสู้ครูของคนไทย

                            สั่งสอนศิษย์จนครบวัยท่านใช้ความพากเพียร

                                  มีน้อยนักครูทุ่มเทจิต

                            สั่งสอนลูกศิษย์จนวัยเกษียณ

                            ต้องทนทุกอย่างดุจดังแสงเปลวเทียน

                            คอยต้านลมผ่านเวียนผันเปลี่ยนแปรชีวิตคน

                                   กราบลง ณ ตรงกลางหัวใจ

                            จะอยู่แห่งไหนขอให้สวรรค์ดล

                            ทุกวันมีสุขสิ้นทุกข์กังวล

                            จากใจรักอันเข้มข้นกราบครูด้วยหัวใจ

 

 

ปลอบขวัญด้วยเพลง 

เหมือนดังภมรจรไกลบุปผา

เหมือนดังแผ่นฟ้าไร้ดวงตะวัน

เหมือนดังกับแม่ปลาบู่ไม่อยู่ทิ้งเอื้อยจาบัลย์

ก็คนรักกันนั้นต้องจากไกล

เหลือเพียงร่องรอยของความผูกพัน

เหลืองานสร้างสรรค์ท่านทำด้วยใจ

เสียดายจนพูดไม่ออกอยากบอกถึงความภายใน

เฝ้าแต่เสียดายหัวใจเต้นถี่

ขอโปรดจงรู้ว่าในหัวใจ

พวกเราทั้งหลายซึ้งในศักดิ์ศรี

ก่อนเคยสร้างงานสร้างคุณความดี

ทุกสิ่งล้วนมีหลักฐาน

ขอพรท่านหวังดังใจหมื่นหน

ขอบุญส่งผลท่านตามต้องการ

ขอจงได้พบความสุขสนุกรื่นเริงสำราญ

ขอส่งเสียงหวานปลอบขวัญด้วยเพลง

  

ุทิตาจิตแด่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง  อำเภอเมืองลพบุรี

นายอรรถวิทย์  รัตนายน

         โอ้อาลัยใจหายเสียดายแสน

ถึงมีใครเข้าที่มาทดแทน

คงไม่แม้น "อรรถวิทย์  รัตนายน"

         เหมือนภมรจรไปไกลบุปผา

เหมือนแผ่นฟ้าไร้ตะวันดั้นเวหน

เหมือนปลาบู่จากเอื้อยลูกสาวตน

ต้องทุกข์ทนเวทนาใฝ่หากัน

         เหลือร่องรอยความดีท่านมีให้

ด้วยหัวใจนักสู้ผู้สร้างสรรค์

"อรรถวิทย์  รัตนายน" คนสำคัญ

ผู้ผลักดันดงสวองให้ก้องไกล

         โปรดจงรู้ว่าเราทั้งหลายนี้

ซึ้งความดียิ่งนักยากขานไข

ผลงานท่านทุกอย่างสร้างด้วยใจ

มองทางใดก็พบดีที่ท่านเพียร

         ธรรมดาเวลาย่อมล่วงผ่าน

เมื่อถึงกาลเวลาวัยเกษียณ

แม้ผูกพันจำต้องพรากจากโรงเรียน

คืนวันเปลี่ยนแต่สายใยเราเชื่อมโยง

         ขอพรดีดลแด่ท่าน "อรรถวิทย์"

จงสมคิดรวยเงินทองเต็มห้องโถง

ทั้งญาติพงศ์วงศามาจรรโลง

ให้ปลอดโปร่งสุขสบายกายใจเอย.

 

         จาก  คณะครู นักเรียน นักการภารโรง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดดงสวอง  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

 (นายไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)                                                                           

 กลอนเนื่องในงานเกษียณของครูนงเยาว์  พุกซื่อตรง  โรงเรียนบึงเขาย้อน จังหวัดปทุมธานี

 นายไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์

๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

 

วันที่แปดตุลาคมสมดังคิด
ได้กอปรกิจเนื่องเกษียณเปลี่ยนวิถี
พี่นงเยาว์  พุกซื่อตรง คงความดี
ใจเปรมปรีดิ์มุทิตาทั่วหน้ากัน
 
         ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเราเลี้ยงพระ
นัดพบปะช่วงเย็นเป็นเอกฉันท์
ต่างร่วมแรงกายใจไขว่ทั้งวัน
ด้วยยึดมั่นในศรัทธาค่าของครู
  
         พี่นงเยาว์เป็นพี่ใหญ่ของน้องน้อง
พี่แคล่วคล่องทั้งงานเล็กจนงานหรู
สอนทุกเรื่องแก่น้องน้องด้วยเอ็นดู
ให้ความรู้หลากชนิดไม่ปิดบัง
  
         พี่คือขวัญกำลังใจของน้องน้อง
พี่ปัดป้องขวากหนามยามสิ้นหวัง
สุขพี่สุขทุกข์พี่เพิ่มเสริมกำลัง
หัวเราะดังได้เพราะพี่ทุกทีไป
 
         สามกันยาห้าสามทำสำเร็จ
ประเมินฯเสร็จเราทั้งหมดล้วนสดใส
ขอโทษที่พี่นั้นต้องเหนื่อยกว่าใคร
เราชมใจพี่เยาว์เก่งเจ๋งจริงจริง
 
         สากกะเบือถึงเรือรบจนครบเครื่อง
สู้ทุกเรื่องได้ตลอดเป็นยอดหญิง
จากนี้ไปน้องน้องขาดที่พักพิง
ยิ่งคิดยิ่งใจหายเสียดายกัน
 
         ขออำนาจคุณพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั่วทุกทิศทั้งทวยเทพบนสวรรค์
ประทานพรพี่นงเยาว์ทุกคืนวัน
สารพันล้วนสิ่งดีจงมีมา
 
         พี่นงเยาว์  พุกซื่อตรง จงหยุดพัก
เหล่าน้องรักจะช่วยสานการศึกษา
บึงเขาย้อนทุกคนขอโมทนา
เอ่ยความว่า........."พวกเรารักพี่ค่ะ". 

ผู้ประสาน : กนกพร  ศรีเปลี่ยนจันทร์

ที่ระลึกเกษียณก่อนกำหนดครูภักดี  วรรณโชติ โรงเรียนวัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี

ขอ...           มีส่วนร่วมงานฉันพี่น้อง

แสดง...        ต้องตามจิตปรารถนา

ความ...        สุขส่งสู่ภักดีที่ศรัทธา

ยินดี...         มาพร้อมพรั่งด้วยตั้งใจ

ที่...            กุ้งเต้นเห็นประจักษ์ความรักล้อม

ได้...           เตรียมพร้อมกันมาหน้าผ่องใส

พัก...          คราวนี้ได้สนุกสุขก่อนใคร

ดี..             อย่างไรช่วยบอกกล่าวเล่าความเอย.

                   จาก... พี่ๆ น้องๆ และหลานๆ ทุกคน

๒๕ กันยายน ๒๕๕๓

ผู้ประพันธ์ : ไชยญาณ  บุญยศ