รักบ้านเกิด
กลุ่ม 4 รักบ้านเกิด ศูนย์เรียนรู้โชคชัย จ. นครราชสีมา รักบ้านเกิด อำเภอโชคชัย

รักบ้านเกิด


Username
lakbankod
สมาชิกเลขที่
30767
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

        สมุดบันทึกของกลุ่มนักศึกษา  หลักศูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   รุ่นรหัส ๔๙  ศูนย์เรียนรู้โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา  รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

 1. นายการุณ             ผลประเสริฐพร                ประธาน

 2. นายสมชาย           เสาวภาคย์                      รองประธาน

 3. นายประเสริฐ         ป่วนกระโทก                   กรรมการ

 4. นางรุ่งกาญจน์       จุลกระโทก                     กรรมการ

 5. นางบุปผา               เสาวภาคย์                    กรรมการ

 6. นางสาวอุมาพร      พึ่งกระโทก                    กรรมการ

 7. นางสาวพรนัชชา    กินกระโทก                    เหรัญญิก

 8. นางสาวสมใจ         ข่ากระโทก                      เลขาฯ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี