UKM ที่ตักสิลาหรือมหาสารคาม มีคนเข้าร่วมมากถึง 200 ท่าน ทำให้มีบันทึกมาก เฉพาะบันทึกของ beeman ก็มีถึง 13 บันทึกแล้ว เรียงลำดับ (วันเวลาบันทึก) ดังนี้ (22 ม.ค. 48 เวลา 12.40 น.)

         

ลำดับ

ชื่อบันทึก 

 

วันที่บันทึก

จำนวนผู้อ่าน 

 1

Tacit Knowledge ด้านการถ่ายภาพ(พระธาตุนาดูน) ของ beeman    8 ม.ค.49

 83

 2

ภาพสวยๆ ของพระธาตุนาดูน (V.2)    8 ม.ค.49

 74

 3

บันทึกการเดินทางสู่เมืองตักสิลา    9 ม.ค.49

 85

 4

ภาพบรรยากาศของ UKM ที่ตักสิลา   12 ม.ค 49

 62

 5

เสี้ยวหนึ่งของ อ.ดร.จันทวรรณ ในงาน UKM ที่ตักสิลา   13 ม.ค.49

 48

 6

City tour เมืองตักสิลา   15 ม.ค.49

 26

 7

รางวัล KM BIO Award 2005 กับ beeman   16 ม.ค.49

 39

 8

ลปรร.กับ อ.หนึ่ง   18 ม.ค.49

 22

 9

ความลับที่ควรระวัง (เกี่ยวกับการใช้บล็อก)   18 ม.ค.49

 30

 10

เก็บมาฝากจากโต๊ะอาหาร (UKM ที่ตักสิลา)   18 ม.ค.49

 23

 11

เก็บตก "ภาพ UKM ที่ตักสิลา"   20 ม.ค.49

 20

 12

ย้อนรอย "เมืองจำปาศรี"   20 ม.ค.49

 20

 13

AAR ครั้งที่ 1/2549 Version beeman   22 ม.ค.49

 10