บริการวิชาการ และ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณภาพ คือ ความเชื่อมโยง

ทำงานบริการวิชาการสู่ชุมชน เชื่อมโยงสู่ HA อย่างไร

 สบายๆวันหยุดนี้ เป็นคำถามที่ได้รับจาก เพื่อนที่มีชีวิตกับ "การพัฒนาอย่างยาวนาน" คือ คุณหมอยาว บางท่านรู้จัก บางท่านไม่รู้จัก ท่าน คือ ผอ.พรพ อาจารย์ หมออนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผมรู้จักท่านครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ ๒๕๑๙ (สามสิบปี พอดีครับ) บนเขาใหญ่ ตอนนั้นพวกเราเป็น Intern คุณหมองอก หรือ หมอ วิพุธ พูลเจริญ อดีต Roommate สมัยเรียนอยู่ที่ "แพทย์ จุฬา รุ่น ๒๖ (น้องใหม่ MD-CU ปี ๒๕๑๓) ตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นัดพวกเรา Intern โรงพยาบาลขอนแก่น (รุ่นที่ ๒) ไปพบปะสังสรรค์ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น

 เป็นครั้งแรกครับที่ได้เจอหน้าท่านอาจารย์หมออนุวัฒน์ หมอกระดูกที่มีความเชี่ยวชาญ เป็น นักเขียน นักคิด ที่บางครั้ง เรา "อาจงงงง กับสิ่งที่ท่านพูด"

 ท่านถามผมเมื่อวานครับ ว่า "ทำงานที่ศูนย์บริการวิชาการ ม.ข แล้วนำไป เชื่อมโยง อย่างไรกับงาน HA หรือ HACC-KKU"

 เป็นคำถามที่หลังจากเซ็นต์ MOU กันมาสามปีระหว่าง ม.ข กับ พรพ น่าสนใจครับ

 ประเด็นที่ผมนำเรียนท่าน ก็ คือ ความเชื่อมโยงครับ งานบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ หรือ งาน HA เน้น "ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เหมือนกัน" "เน้นการทำงาน แบบสหสาขาวิชาชีพ" "เน้นความเป็นมืออาชีพ เพราะทุกงานที่ออกไป เรานำความเชี่ยวชาญ หรือ นำคุณภาพ ของนักวิชาการออกไปพัฒนา ทั้ง คน งาน และ องค์กร และ นำผลการทำงานดังกล่าวกับมา พัฒนา ตนองค์กร คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การเรียนการสอนเราด้วย"

JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)