"ชายขอบ" On going On Gotoknow.Org

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2548 23:23:38 - 22 สิงหาคม 2549 09:00:00

     นับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2548 เวลาโดยประมาณ 23:23:38 ผมได้ทำการสมัครเข้าใช้บริการ Blog ของ Gotoknow.org สำเร็จ และได้เคยบันทึกสรุปไปครั้งหนึ่งแล้วในบันทึก53 วัน  (ไม่อันตราย) กับ 190 บันทึก มาถึงวันนี้ (22 มกราคม 2549) เกือบ 5 เดือนแล้ว ก็อยากจะได้สรุปไว้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ เหตุจูงใจเพราะน้องเบื้อก 49 (รุ่นน้องหมออนามัย) ถามผมแล้วผมตอบไม่ถูกว่าเขียนมานานแค่ไหนแล้ว หลังจากที่เขาสืบค้นเข้ามาเจอทาง Google

          โดยสรุป Blog ทั้ง 9 Blogs ที่ผมบันทึกเองในนาม "ชายขอบ" มีจำนวนบันทึก และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด ซึ่งผมได้ติดตั้งตัวนับไว้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2548 ถึงวันนี้วันที่ 22 มกราคม 2549 09:00:00 รวมมีจำนวนบันทึกทั้งหมด 658 บันทึก 570 ความคิดเห็น และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด (42 วัน) 20,225 ครั้ง (นับรวมที่ตัวผมตอบข้อคิดเห็นต่อท้าย และที่เปิดเองด้วย) แยกเป็น Blog ได้ดังนี้ครับ

          1. Bolg ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน  มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 300 บันทึก 230 ความคิดเห็น และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด 8,260 ครั้ง

          2. Bolg ระบบหลักประกันสุขภาพ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 86 บันทึก 33 ความคิดเห็น และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด 949 ครั้ง

          3. Bolg ความรู้ทั่วไป ที่ควรจะต้องรู้และควรจะได้รู้ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 78 บันทึก 67 ความคิดเห็น และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด 2,559 ครั้ง

          4. Bolg เรื่องเล่าจากพ่อ มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 62 บันทึก 67 ความคิดเห็น และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด 3,502 ครั้ง

          5. Bolg เกร็ดชีวิตการทำงานชุมชนของหมออนามัย มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 51 บันทึก 47 ความคิดเห็น และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด 1,499 ครั้ง

          6. Bolg สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 25 บันทึก 39 ความคิดเห็น และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด 1,571 ครั้ง

          7. Bolg สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 21 บันทึก 22 ความคิดเห็น และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด 644 ครั้ง

          8. Bolg เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 22 บันทึก 57 ความคิดเห็น และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด 839 ครั้ง

          9. Bolg ของดีเมืองลุง มีจำนวนบันทึกทั้งหมด 13 บันทึก 8 ความคิดเห็น และจำนวนครั้งที่ถูกเปิด 402 ครั้ง

     ทั้ง 9 Blogs ที่เขียนเองจะมีชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข เป็นชุมชนเริ่มต้น และมีชุมชนอื่น ๆ อีกที่เชื่อมประสานอยู่ 27 ชุมชน คือ ชุมชน

      ไม่มีอะไรมากเพียงขอบันทึกไว้เป็นสถิติ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพบันทึกต่อไป ณ วันนี้จึงยังไม่พอใจในคุณภาพบันทึกของตัวเองนัก เช่น ยังพิมพ์ผิดอยู่อีกมาก บางบันทึกเมื่อมาอ่านอีกครั้งในภายหลังก็จะพบว่าไม่น่าจะเขียนอย่างนั้น แต่เพื่อยืนยันว่าได้ผสมอารมย์ลงไปขณะที่บันทึกด้วย ก็ยังจะเดินในลักษณะนั้นต่อไป แต่จะพัฒนาคุณภาพด้านอื่น ๆ ต่อไป เช่นความน่าอ่าน ความถูกต้องของภาษา การอ้างอิง หรือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ตามแนว rave, rant, musing & reminiscence

     เพิ่มเติมอีกนิด ผมพยายามเรียนรู้วิธีการเขียน Code เพื่อนำมาตกแต่ง Blog เพิ่มเติมแบบครูพักลักจำ โดยการขอดูที่เมนูของ IE เมนู view --> source ของหน้า web ต่าง ๆ แล้วลองผิดลองถูกเอา ฉะนั้นช่วงหลัง ๆ Blog ผมจึงมี Tip computer, ข่าวรอบอาณาจักร, เพลง, TV และกำลังจะติดตั้งให้เปิดฟังวิทยุได้ แต่เมื่อคืนทำแล้วยังไม่ได้ ก็จะได้ลองดูใหม่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)