เป้าหมาย HbA1C สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

Clinical Practice Recoomendations ของ ADA

ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานทั้งหลาย คงมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการดูแลรักษาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศกันเป็นระยะๆ ในปี 2006 นี้สมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association, ADA) ได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยรายบุคคล ให้มีระดับ HbA1C ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  คือ <6% (ระดับในคนปกติอยู่ที่ 4-6%) ทั้งนี้โดยไม่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่รุนแรง

เป้าหมายการควบคุมน้ำตาลในเลือดต่ำลงเรื่อยๆ ก็เพื่อป้องกัน microvascular complications นั่นเอง

รายละเอียดของ Clinical Practice Recoomendations นี้ สมาชิกสามารถ download ได้ฟรีที่ http://care.diabetesjournals.org/content/vol29/suppl_1/

 

จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ของดิฉัน พบว่าการที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยอยู่ในระดับนี้ได้ ผู้ป่วยจะต้องทำ self-monitoring บ่อยๆ มีความสามารถในการปรับสมดุลระหว่างอาหาร อินซูลิน และกิจกรรมทางกายได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของผู้ป่วย แพทย์ผู้ให้การรักษา และทีมดูแล

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ 20 มกราคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (1)

เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.156.134.217
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณข้อมูลครับ