ได้เวลาของจักรยาน

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนน่านแล้งน้ำใจ เพราะน้ำใจคนน่านไม่เคยแล้ง แต่น่าจะเกิดจากการไม่จัดระเบียบ เคยขับขี่อย่างไรก็ขี่ขับไปเช่นนั้น การจัดระเบียบให้รถจักรยานเขามีเส้นทางปลอดภัยหลีกเลี่ยงรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์น่าจะดี พูดสั้นๆ คือรถใหญ่ก็ไปทางของเขา จักรยานก็ไปทางของเรา

ผู้ขี่จักรยานในเทศบาลเมืองน่านได้รับการยอมรับแล้ว…ไชโย


จากเดิมที่คนน่านจำนวนหนึ่งที่ฝืนขี่จักรยาน ฝ่าถนนจอแจ รถราขับเฉียดซ้ายเฉียดขวาไม่ถอนคันเร่ง แถมผู้ขับรถป้ายแดงบางคันยังบีบแตรสนั่นลั่นเตือนพ่ออุ้ยที่งกๆ เงิ่นๆ ขี่จักรยานโซเซขึ้นมาจากซอย นี่ยังไม่นับกรณีที่ลูกหลานคนน่านขี่จักรยานยนต์พุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วนัยว่าจะรีบไปเข้าเรียน จะเร่งไปหาเพื่อน โดยแทบไม่คำนึ่งถึงผู้ขับขี่จักรยานที่ร่วมใช้ถนนด้วยกัน ทั้งๆ ที่ต่างฝ่ายต่างขี่สองล้อ ฝ่ายหนึ่งสองล้อเครื่อง ฝ่ายหนึ่งสองล้อถีบ แต่มิได้เอื้อเฟื้อต่อกัน พ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งลูกหลานจำต้องขี่จักรยานไปโรงเรียนได้แต่เฝ้ารอเป็นห่วง ก่อนลูกหลานจะออกจากบ้านก็ต้องไหว้พระขอให้ไปรอดถึงโรงเรียน
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนน่านแล้งน้ำใจ เพราะน้ำใจคนน่านไม่เคยแล้ง แต่น่าจะเกิดจากการไม่จัดระเบียบ เคยขับขี่อย่างไรก็ขี่ขับไปเช่นนั้น การจัดระเบียบให้รถจักรยานเขามีเส้นทางปลอดภัยหลีกเลี่ยงรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์น่าจะดี พูดสั้นๆ คือรถใหญ่ก็ไปทางของเขา จักรยานก็ไปทางของเรา
เมื่อเดือนมกราคม 2548 ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่านได้สอบถามและรวบรวมรายชื่อประชาชนในเขตเทศบาลกว่า 1,500 คนที่ได้ร่วมลงชื่อขอให้เทศบาลเมืองน่านจัดมีทางจักรยาน และติดตามความต้องการของคนน่านเรื่องทางจักรยานโดยจัดเวทีเสวนาวัดพระธาตุแช่แห้ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ทุกครั้ง ทุกที่ มีเสียงยืนยันพร้อมกันว่าเมืองน่านน่าจะมีทางจักรยานได้แล้ว แต่ทางเทศบาลเมืองน่านยังกังวลว่าถนนในเขตเทศบาลที่แคบและจราจรคับคั่ง เส้นทางใดน่าจะเหมาะสำหรับการขี่จักรยาน แต่พอมีแรงสนับสนุนให้ลงมือจัดให้มีทางจักรยานมากเข้า มากเข้า ทั้งเสียงสนับสนุนภายในน่านและจากผู้มาเยือน เช่น คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง สส.สิรินทร รามสูตร เชื้อเชิญให้มาเยือนน่านเดือนธันวาคม 2548 ครั้งนั้นท่านผู้ว่าฯ ปริญญา ปานทอง ท่านนายกเทศมนตรีนามโรจน์ ศรีวรรณุสรณ์ และท่านรองนายกฯ และทีมงาน ยิ้มแก้มปริจากเสียงชื่นชมดังๆ จาก สส.หลายจังหวัดที่เป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยว

ทุกเสียงตรงกันว่า น่านถิ่นสงบงามนั้นน่าขี่จักรยานเป็นที่สุด เสน่ห์แบบนี้ไม่มีที่บ้านอื่นเมืองอื่น

            ก็ขนาด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลไปพักค้างแรมในหมู่บ้าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด รายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดมีหลายตอนที่ ฯพณฯ นายกขี่จักรยานยนต์ หรือนั่งรถอีแต๋น แต่ไม่เห็นตอนที่ขี่จักรยาน หรือ ฯพณฯ ไม่ได้ขี่ หรือ สถานที่นั้นไม่เหมาะสำหรับการขี่จักรยาน

แต่ถึงวันนี้ทางราชการขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดจัดให้มีทางจักรยานแล้วครับ
            หนังสือกระทรวงมหาดไทยขอให้พิจารณากำหนดพื้นที่นำร่องทำเป็นทางจักรยาน หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5  / ว 4434  ลงวันที่ 28 ธ.ค. 48  นั้นตรงกับ “โครงการน่านเมืองจักรยาน” ซึ่งศูนย์ประชาคมจังหวัดน่านเสนอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมอบหมายให้เทศบาลเมืองน่านประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดน่าน ที่ นน 0016.2/588 เรื่อง การดำเนินการในพื้นที่นำร่องเพื่อจัดทำเป็นเส้นทางสัญจรด้วยรถจักรยาน (Bicycle Lane) ลงวันที่ 16 ม.ค. 49
จากการหารือในงานเลี้ยงอาหารเย็นที่หน้าจวนผู้ว่าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 49 ท่านผู้ว่าฯ ปริญญา ปานทอง สอบถามท่านนายกเทศมนตรีนามโรจน์ ศรีวรรณุสรณ์ ถึงความพร้อมจัดให้มีทางจักรยาน พร้อมแล้วครับ คือคำตอบ จากท่านนายกเทศมนตรี
พร้อมเพราะเรื่องนี้มีการสำรวจเส้นทางไว้แล้วโดยใช้ถนนเล็กๆ ที่เลาะแม่น้ำน้ำน่าน แยกจากถนนสุมนเทวราชข้างสวนอาหารสุริยาการ์เดนท์ผ่านหาดหินขาวมาวัดเมืองเล็น แล้วเข้าถนนรังสีเกษมมาเลี้ยวที่หน้าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา(ล่าง)เลยโบสถ์คริสต์ เลาะมาวัดดอนแก้วออกมาทางริมน้ำน่านผ่านต้นโพธิ์ใหญ่มาถึงโรงเรียนสตรีศรีน่าน ผานมาทางกาดแลงเรื่อยลงมาตามเส้นทางที่เทศบาลปรับปรุงริมฝั่งน่านถึงร้านอาหารกอเม่ ใกล้บ่อบำบัดน้ำเสีย รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ตามแผนที่
ช่วงเวลาจักรยาน คือ ระหว่าง 07.00 – 08.30 น. ของวันราชการ ขอให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์เลี่ยงใช้เส้นทางอื่น ขอให้นักเรียนที่ขี่จักรยานนับพันคันใช้ทางสายนี้เป็นหลัก
จุดวิกฤตจอแจที่ต้องขอร้องให้ตำรวจจราจรทำหน้าที่ คือ ตรงมุมโค้งหน้าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา (ล่ง) และ (บน) ที่หน้าโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่มุมโค้งถนนวรวิชัยกับถนนสุมนเทวราชหน้าร้านอาหารสัสดีซึ่งรถยนต์ จักรยานยนต์คราคร่ำ 500-600 คัน ในช่วงผู้คนจะรีบไปส่งลูกเข้าโรงเรียนหรือรีบไปทำงาน
ทั้งนี้จะมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการจราจร ทำป้ายบอก และขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โปรดทราบและโปรดอนุเคราะห์ให้โอกาสคนขี่จักรยานในเส้นทางและเวลาที่ระบุนี้

คำวิงวอนผู้ขับรถยนต์ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์

·       ระหว่างเวลา 07.00 – 08.30 น. ของวันราชการ โปรดเลี่ยงเส้นทางเลาะริมน้ำน่านจากร้านอาหารสุริยาการ์เดนท์ ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย
·       ถ้าท่านมีบ้านอยู่ในเส้นทางดังกล่าว ขอความกรุณาขับขี่รถมาที่ถนนสุมนเทวราชเพื่อเลี่ยงการร่วมใช้ทางกับจักรยาน
·       หน้า รร.น่านคริสเตียนศึกษา(ล่าง) และหน้า รร.สตรีศรีน่านจะมีตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก

คำขอร้องน้องๆ ที่ขี่จักรยานไปโรงเรียน

·       ระหว่างเวลา 07.00 – 08.30 น. ของวันราชการ โปรดใช้ทางจักรยานที่จัดเตรียมไว้ให้ในเส้นทางเลาะริมน้ำน่านจากร้านอาหารสุริยาการ์เดนท์ ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย
·       เลี่ยงที่จะขี่จักรยานบนถนนสุมนเทวราช
·       ถึงทางแยกที่รถจอแจขอให้ลงจากจักรยานแล้วจูงจักรยานรอตำรวจให้สัญญาณ
·       การข้ามถนนหรือจะเลี้ยวขวาข้ามถนนใหญ่ขอให้ลงจากจักรยานแล้วจูงจักรยานข้ามถนน เช่น ที่ถนนสุมนเทวราชหน้า รร.น่านคริสเตียนศึกษา ถนนกว้างมากให้จูงจักรยานข้ามที่ทางม้าลาย
·       ผู้ขี่จักรยานต้องให้สัญญาณมือ โบกไปทิศทางที่จะเลี้ยวโดยเฉพาะการเลี้ยวขวา
·       ผู้ขี่จักรยานต้องไม่ขี่แทรกในช่องว่างข้างซ้ายรถยนต์หรือขี่ตีคู่รถยนต์ จะเกิดอันตรายตอนรถยนต์เลี้ยวซ้าย ผู้ขับรถยนต์อาจมองไม่เห็นจักรยานที่ขี่แทรกมามาด้านข้าง
·       จักรยานต้องอยู่ในสภาพที่ขี่ปลอดภัย มีเบรคที่ใช้การได้ดี ควรมักระดิ่งด้วย
ขอบพระคุณ
ทุกฝ่าย ทุกโรงเรียน ทุกท่านที่เป็นตัวตั้งตัวตีให้มีทางจักรยาน ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนามโรจน์ ศรีวรรณุสรณ์ และทีมงานเทศบาลเมืองน่าน ขอบคุณ พ.ต.ท.สมชาย ชาญเจริญ สารวัตรจราจร สภ.อ.เมืองน่านและน้าๆ อาๆ ลุงตำรวจจราจรใจดี ขอบคุณโรงเรียนสตรีศรีน่านและสมาคมผู้ปกครองซึ่งส่งเสริมให้นักเรียน ม.1 ขี่จักรยานมาเรียน ขอบคุณชมรมจักรยานโรงพยาบาลน่านและสมาชิกกว่าหกร้อยคัน ขอบคุณชมรมรักริมฝั่งน่านผู้บุกเบิกเส้นทางหาดหินขาว ขอบคุณท่านผู้ใช้รถใช้ถนนที่เอื้อเฟื้อให้รถจักรยานขี่ผ่านไป
 
วันมาฆะ 13 กุมภาพันธ์ เอาฤกษ์ เอาชัย
ท่านผู้ว่าฯ ปริญญา ปานทอง  ท่านว่าวันมาฆะบูชาปีนี้ 13 กุมภาพันธ์ เป็นวันดี จะเชิญชวนคนรักจักร
ยานหลังจากใส่บาตรทำบุญเรามีนัดนำจักรยานเก่าๆ มาอวด มาขี่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 09.00 น. เป็นต้นไป
            เชิญกันตรงนี้คงไม่ว่ากันนะครับ
<p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (2)

ภูคา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยครับคุณหมอ ที่ประสบความสำเร็จในการรงณรงค์ใช้รถจักรยาน  เมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่มาก ๆ สภาพผู้คนและบ้านเมืองยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ผู้คนยังมีน้ำใจไมตรีมาก ๆ ครับ 

ผ่านมาครึ่งปีแล้ว ผลจากการเปิดเส้นทางจักรยานเป็นอย่างไรบ้างครับ มีจำนวนคนขี่จักรยานเพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมผู้ใช้ถนนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง หรือประสบปัญหาอย่างไรบ้างครับ ถ้าพอมีเวลารบกวนช่วยเล่าให้ฟังด้วยนะครับ