การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยาเสพติดในสถานศึกษา

 

 

เมื่อวันที่  12  กันยายน 2550 กระผมได้มีโอกาสไปร่วมอบรมครูแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นการจัดอบรมแบบเสวนา  จัดโดย  สพท. เพชรบูรณ์ เขต 3   ซึ่งได้รับทราบปัญหาและวิธีการป้องกันอย่างดียิ่งจากท่านวิทยากรที่มาในวันนั้น   มีอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งที่มีผู้เข้ารับการอบรมเสนอขึ้นมาคือ ปัญหาเด็กติดเกมส์ทางคอมพิวเตอร์  และติดการพนัน      แม้แต่วิทยากรก็ยังให้ความกระจ่างแจ้งได้ไม่เต็มที่   โดยเฉพาะอย่างยิ่งติดการพนันนั้น ย่อมทำให้ปัญหาอื่น ๆ  ตามมาได้  ดังนั้นเพื่อความแจ่มแจ้ง  จึงขอเรียนถามทุกท่านว่าเราจะมีวิธีแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (1)

ง่าย ๆ ครับ

1. เริ่มจากการควบคุมค่าใช้จ่ายประจำวัน

2. ประสานกับคุณครูประจำชั้นเพื่อติดตามพฤติกรรมขณะอยู่ ที่โรงเรียน

3. ใช้นำเย็นเข้าลูกก่อนเสมอ ฯ