ตัดเล็บอย่างไร ไม่ถูกตัดเท้า(จากเบาหวาน)

คนไทยเราถูกตัดเท้าปีละประมาณ 14,000 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเกือบ 30,000 คนในปี 2553

คนไทยเราถูกตัดเท้าปีละประมาณ 14,000 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเกือบ 30,000 คนในปี 2553

ท่านอาจารย์นายแพทย์มรกต กรเกษม รมช.กระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในปี 2547 พบเป็นเบาหวานมากกว่า 3 ล้านคน

 • ข่าวดีสำหรับผู้หญิงคือ ผู้ชายไทยเป็นเบาหวานมากกว่าผู้หญิง (1.6 ล้านคน)
 • ข่าวร้ายสำหรับผู้ชายคือ ผู้ชายทั่วๆ ไปมักจะเริ่มมีปัญหาสมรรถภาพทางเพศ (นกเขาไม่ขัน) ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ทว่า... ผู้ชายที่เป็นเบาหวานมักจะมีปัญหานี้เร็วกว่าคนทั่วไป 10-15 ปี

คนไทยที่ตรวจพบเป็นเบาหวานมีแนวโน้มจะมีโรคแทรกซ้อนเรื้อรังอย่างใดอย่างหนึ่งมากถึงร้อยละ 50 เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่า เป็นเบาหวานมานาน

ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยได้แก่คนไทย

 • ไตเสื่อมสภาพ หรือไตวาย 
 • ตามัว หรือตาบอด
 • เส้นเลือดหัวใจตีบตัน
 • แผลเรื้อรัง โดยเฉพาะแผลที่เท้า

ท่านอาจารย์นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า คนไข้เบาหวานร้อยละ 29 ควบคุมโรคได้ไม่ดี ทำให้เสี่ยงโรคแทรกซ้อนสูง โดยเฉพาะแผลที่เท้าพบมากถึง 15%

แผลที่เท้ามักจะเป็นแผลเรื้อรัง ทำให้เสี่ยงต่อการถูกตัดเท้า คนไทยที่เป็นเบาหวานถูกตัดเท้าประมาณปีละ 14,000 คน

ถ้าคนไทยใช้ชีวิตแบบปล่อยปละละเลยจนเกิดปัจจัยเสี่ยงเบาหวานเพิ่มขึ้น เช่น อ้วน อ้วนลงพุง ออกกำลังน้อย กินอาหารประเภท "หวาน-มัน-เค็ม" โดยเฉพาะอาหารทอดมาก...

ปี 2553 คาดว่า จะมีคนไทยถูกตัดเท้าจากเบาหวานเพิ่มเป็น 30,000 คนต่อปี นอกจากนั้นการตัดเท้าที่ติดเชื้อยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอีก 3-7%

ท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์แนะนำวิธีป้องกันการถูกตัดเท้าในคนไข้เบาหวานได้แก่

 • ตัดเล็บเท้าให้ตรงแบบรูปจอบ ตัดให้เสมอปลายนิ้ว (อย่าตัดเข้าไปลึกเกิน)
 • อย่าตัดเล็บเท้ารูปโค้ง เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเล็บขบ
 • อย่าแคะซอกเล็บ เนื่องจากอาจทำให้เกิดแผล หรือติดเชื้อได้ง่าย

ผู้เขียนขอเพิ่มข้อควรระวังอีกหน่อยได้แก่

 • อย่าเดินเท้าเปล่านอกบ้าน > การเดินเท้าเปล่าเพิ่มโอกาสเกิดแผลโดยไม่จำเป็น
 • คนไข้เบาหวานต้องตรวจเท้าทั้งด้านบน(หลังเท้า) และด้านล่าง(ฝ่าเท้า)ทุกวัน > วิธีง่ายๆ คือ ให้ญาติสนิทมิตรสหายช่วยตรวจ หรือนั่งลง แล้วใช้กระจกส่องดูฝ่าเท้าทุกวัน

ขอเรียนเชิญพวกเราหันมาป้องกันเบาหวานด้วยการออกกำลังเทียบเท่าการเดินเร็วอย่างน้อยวันละ 30 นาที และเพิ่มเป็นอย่างน้อยวันละ 60 นาทีถ้าอ้วน หรืออ้วนลงพุง

การเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง เพิ่มผัก ถั่ว กินผลไม้ไม่หวานจัด เช่น ส้ม ฝรั่ง ฯลฯ และลดอาหารประเภท "หวาน-มัน-เค็ม" ลง โดยเฉพาะอาหารทอด และเครื่องดื่มเติมน้ำตาลให้น้อยลง

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดีไปนานๆ ไม่เป็นเบาหวาน และไม่เสี่ยงกับการถูกตัดเท้าครับ

<p>ข่าวประกาศ...                                                  </p>

ข่าวประกาศ...                                                  

 • ผู้เขียนจำเป็นต้องปิดส่วนแสดงความคิดเห็นไปพลางก่อน เนื่องจากไม่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้
 • ตอนนี้ผู้เขียนต้องขับรถไปขอใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ADSL เหมือนกัน แต่เส้นเดียวแบ่งใช้ทั้งโรงพยาบาล) ห่างออกไปคราวละ 7 กิโลเมตร
 • บล็อก "บ้านสุขภาพ" มีนโยบายที่จะไม่ตอบปัญหาสุขภาพ เนื่องจากผู้เขียนมีงานมาก อินเตอร์เน็ตลำปางช้า+หลุดบ่อย และใช้เวลาเตรียมเขียนเรื่องใหม่+แก้ไขคำหลัก (keywords) ย้อนหลัง

ขอแนะนำ...                                                    

    แหล่งที่มา:                                      

</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><ul>

 • ขอขอบพระคุณ > สธ.ห่วงเบาหวานคุกคามคนไทย. ไทยรัฐ. 11 กันยายน 2550. หน้า 19.
 • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพ มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
 • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
 • ขอขอบพระคุณ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับการเอื้อเฟื้อทุกสิ่งทุกอย่างในการประชุม km เชียงใหม่ > 13-15 สิงหาคม 2550.
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ และทีม IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > 10 กันยายน 2550.
 • </ul>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพ  ความเห็น (0)