ประวัติการอนุบาลไทย

อรุณ
โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ

ประวัติการอนุบาลไทย

การจัดตั้งโรงเรีนอนุบาลแห่งแรกของกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2483  คือ  โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ  ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นสถาบันราชภัฎสวนดุสิต  การจัดการศึกษาในระดับอนุบาลในสมัยนั้นได้จัดขึ้นเพื่อทำการฝึกหัดครู ต่อมาประชาชนสนใจได้นำบุตรหลานมาเข้าเรียนจึงได้มีการเปิดการสอนเพิ่มเติมทั้งในต่าง ๆ จังหวัดด้วยในสถาบันฝึกหัดครู โดยใช้ชื่อโรงเรียนสาธิตการสอนฝึกหัดครูในสมัยนั้น  (เอกสารอ้างอิง คัดลอกจากบทความ คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

คำสำคัญ (Tags)#ประวัตการอนุบาลไทย

หมายเลขบันทึก: 126850, เขียน: 10 Sep 2007 @ 16:41 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

นางสาวชมพูนุช ปันทิ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณอรุณ

เรื่อง  แนวคิดและทฤษฏีของนักศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการ  จัดการศึกษาปฐมวัย  เพราะหนูปฏิบัติการสอนในระดับอนุบาล

หนูสนใจในเอกสารของคุณหญิงเบญจา แสงมลิ

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ของข้อมูล

ความเคารพและนับถือ

k51225160330
IP: xxx.25.128.99
เขียนเมื่อ 

คำแนะนำการสอนเด็กก่อนอนุบาล

ชิดชนก ราชมงคล โคราช
IP: xxx.158.192.92
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณอรุณ

ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการอนุบาลไทย และการเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

ของเด็ก และสิ่งี่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

เพื่อนำไปประกอบการทำวิทยานิพนธ์การออกแบบภายในโรงเรียนอนุบาล

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ชิดชนก [email protected]

รศ.ดร.องค์การณ์ แท่นประยุทธ
IP: xxx.29.83.66
เขียนเมื่อ 

อนุบาลละอออุทิส ครับ

กัลยา
IP: xxx.49.232.201
เขียนเมื่อ 

ของคุณค่ะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศ่กษา

ปฐมวัยที่คุณพี่อรุณให้มา

จิราธร
IP: xxx.49.141.189
เขียนเมื่อ 
 เรียน คุณอรุณ    

     ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติการอนุบาลไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

                  ขอขอบพระคุณอย่าสูง

                       จิราธร