KM สจล.

KM สจล.


          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   มอบหมายให้คุณรวมพร  อินทรประสงค์  จากสำนักงานอธิการบดีติดต่อขอผ่านญาติของเธอ   ซึ่งเป็นมิตรสนิทของผม   ขอให้ไปบรรยายเรื่อง KM ให้ผู้บริหารสถาบันฟัง   ซึ่งผมปฏิเสธไม่ไปบรรยาย   ได้แจ้งว่าจะไปทำ workshop ให้เท่านั้น   โดยจะต้องมีการเตรียมจัด workshop ล่วงหน้า 2 เดือน   และต้องคุยกับผู้รับผิดชอบระบบ KM ระดับผู้บริหารก่อน


          คุณรวมพรโทรศัพท์มานัดหมายวันนี้ (14 ก.ค.48) ระหว่างที่ผมอยู่ที่ ม.อุบลฯ   ท่าทางเธอร้อนรนอยากให้ทำ workshop ให้เสร็จภายในเดือนกันยายน   ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจเรื่องการจัดการระบบ KM กับผู้บริหารที่รับผิดชอบระบบ KM ของ สจล. เสียก่อน   เนื่องจาก workshop หรือตลาดนัดความรู้จะไม่มีความหมายใด ๆ เลย   หากไม่มีระบบการจัดการ KM รองรับ   เพื่อทำให้ KM เป็นเนื้อเดียวกับงานประจำ   หรือจัดการให้ KM ถูกกลืนหายไปในงานประจำ


          ทาง สคส. จะยังไม่นัดวันจัดตลาดนัดความรู้   จนกว่าจะได้พบหน้าหารือกันชัดเจนกับผู้บริหารระบบ KM ขององค์กร   ว่าเป็นการดำเนินการ KM แบบ “ของแท้”    เราจึงจะนัดวันจัดตลาดนัด


          เรื่องนี้คุณธวัช  หมัดเต๊ะ  ของ สคส. จะเป็นผู้ประสานงานกับคุณรวมพร (01-929-8182,  0-2326-4534)


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                          14 ก.ค.48
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)