สรรหามาฝาก

สรรหามาฝากชาว KM ลองอ่านดูนะค่ะ เผื่อจะได้แนวคิดดีๆ ในการถ่ายทอดความรู้ ,,,,,,,, ข้อคิดนักพัฒนา...องค์ความรู้ knowledge Sharing is Power 1. ความรู้ไม่ใช่ทองคำ....เปรียบเหมือนนมมากกกว่า หมายความว่า ความรู้มีค่าเหมือนทองคำ แต่ถ้าอมพนำก็จะเน่าเสีย 2. คุณไม่สามารถเอาชนะได้ ถ้าคุณไม่รู้ว่ากฎเปลี่ยนแปลงไปแล้ว หมายความว่า อย่ายึดติดกับทัศนคติและพฤติกรรมเดิมๆ ที่เราได้เรียนรู้มา 3. ความรู้ไม่ใช่อำนาจ...การแบ่งปันความรู้ต่างหากคืออำนาจ หมายความว่า การเก็บงำความรู้ไว้เพราะกลัวว่าตนจะเสียอำนาจจริงๆ แล้วยิ่งเก็บความรู้นั้นไว้ คุณยิ่งไม่มีค่าต่อองค์กรเลย ถ้าคุณรู้ มีประสบการณ์มากก็ยิ่งต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนใหม่ๆ หรือคนรุ่นหม่ให้ได้ศึกษา และเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณ 4. ไม่มีใครรู้ทุกอย่าง ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ด้วยตัวคนเดียว เพราะ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนไม่มีใครคนใดคนหนึ่งคำตอบคำถามได้ทุกเรื่อง 5. คำตอบที่ถูกต้องต่อความท้าทายทุกอย่าง มีมากกว่าหนึ่งคำตอบเสมอ ความคิดที่หลากหลายมีความสำคัญ ยิ่งรวบรวมข้อมูลได้มาก โดยเฉพาะข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ยิ่งทำให้วิธีแก้ปัญหามีความสร้างสรรค์มากขึ้น 6. ถ้าคุณล้มเหลวและไม่เรียนรู้จากมัน ทุกคนจะยังคงพ่ายแพ้ จงกล้าพอที่จะบอกเพื่อนร่วมทีม จะทำให้ความผิดพลาดของคุณเป็นข้อมูลที่มีค่าที่ี่จะนำมาใช้เพื่อความแข็งแกร่งขึ้น 7. ถ้าคุณชนะและไม่ยอมบอกผู้อื่นว่าคุณชนะได้อย่างไร ทุกคนก็จะยังพ่ายแพ้ การแบ่งปันความรู้ ทำให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ที่จะประสบชัยชนะเรื่องราวของการประสบชัยชนะ สำคัญกว่าตัวชัยชนะ 8.ทุกคนมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ ต่อให้พวกเขาไม่รู้ตัวว่ามีก็ตาม เราจะค้นพบความสามารถของตนเมื่อเราลงมือทำจริงๆ คุณไม่สามารถบอกได้ว่า เมื่อไหร่ที่คุณจะมอบความคิดซึ่งอาจจะมีความสำคัญให้กับผู้อื่น ดังนั้น การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความสำคัญมาก 9.อย่ากลัวที่จะไว้ใจกันและกัน 10.อย่ากลัวที่จะไว้ใจตัวเอง ข้อคิดนักพัฒนาความรู้
สรรหามาฝากชาว  KM ลองอ่านดูนะค่ะ  เผื่อจะได้แนวคิดดีๆ ในการถ่ายทอดความรู้
,,,,,,,,
ข้อคิดนักพัฒนา...องค์ความรู้
knowledge Sharing is Power
1. ความรู้ไม่ใช่ทองคำ....เปรียบเหมือนนมมากกกว่า
หมายความว่า ความรู้มีค่าเหมือนทองคำ แต่ถ้าอมพนำก็จะเน่าเสีย
2. คุณไม่สามารถเอาชนะได้ ถ้าคุณไม่รู้ว่ากฎเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
หมายความว่า อย่ายึดติดกับทัศนคติและพฤติกรรมเดิมๆ ที่เราได้เรียนรู้มา
3. ความรู้ไม่ใช่อำนาจ...การแบ่งปันความรู้ต่างหากคืออำนาจ
หมายความว่า การเก็บงำความรู้ไว้เพราะกลัวว่าตนจะเสียอำนาจจริงๆ แล้วยิ่งเก็บความรู้นั้นไว้    คุณยิ่งไม่มีค่าต่อองค์กรเลย  ถ้าคุณรู้ มีประสบการณ์มากก็ยิ่งต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนใหม่ๆ หรือคนรุ่นหม่ให้ได้ศึกษา และเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณ
4. ไม่มีใครรู้ทุกอย่าง ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ด้วยตัวคนเดียว
เพราะ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนไม่มีใครคนใดคนหนึ่งคำตอบคำถามได้ทุกเรื่อง
5. คำตอบที่ถูกต้องต่อความท้าทายทุกอย่าง มีมากกว่าหนึ่งคำตอบเสมอ
ความคิดที่หลากหลายมีความสำคัญ ยิ่งรวบรวมข้อมูลได้มาก โดยเฉพาะข้อมูลที่ขัดแย้งกัน  ยิ่งทำให้วิธีแก้ปัญหามีความสร้างสรรค์มากขึ้น
6. ถ้าคุณล้มเหลวและไม่เรียนรู้จากมัน ทุกคนจะยังคงพ่ายแพ้
จงกล้าพอที่จะบอกเพื่อนร่วมทีม จะทำให้ความผิดพลาดของคุณเป็นข้อมูลที่มีค่าที่ี่จะนำมาใช้เพื่อความแข็งแกร่งขึ้น
7. ถ้าคุณชนะและไม่ยอมบอกผู้อื่นว่าคุณชนะได้อย่างไร ทุกคนก็จะยังพ่ายแพ้
การแบ่งปันความรู้ ทำให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ที่จะประสบชัยชนะเรื่องราวของการประสบชัยชนะ สำคัญกว่าตัวชัยชนะ
8.ทุกคนมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ ต่อให้พวกเขาไม่รู้ตัวว่ามีก็ตาม
เราจะค้นพบความสามารถของตนเมื่อเราลงมือทำจริงๆ  คุณไม่สามารถบอกได้ว่า เมื่อไหร่ที่คุณจะมอบความคิดซึ่งอาจจะมีความสำคัญให้กับผู้อื่น  ดังนั้น การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความสำคัญมาก
9.อย่ากลัวที่จะไว้ใจกันและกัน
10.อย่ากลัวที่จะไว้ใจตัวเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน What is KM?ความเห็น (0)