แนวทางที่ 2 กับการแก้ไขปัญหาการ share knowledge

การแก้ที่องค์กร ควรจะมีการส่งเสริมให้มีการ share knowledge กัน โดยอาจจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ดีในการส่งเสริมให้เกิดการ share กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน share ideaความเห็น (0)