การสอนครั้งที่ 5 ตรงกับวันพุธที่ 6 ก.ค.48 เป็นวันที่นศ.จะต้องนำเสนอเกี่ยวกับ Business Model โดยใช้สื่อ PowerPoint มีการนำเสนอ 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
  • การทำฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์
  • การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์
  • การแปรรูปเนื้อสัตว์ / จุดรับน้ำนม
  • การเปิดร้านจำหน่ายอาหารสัตว์และธุรกิจบริการทางด้านสัตว์เลี้ยง
  • ธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

          วันนี้ จึงเป็นการรับฟังนศ.แต่ละกลุ่มนำเสนอไป 4 กลุ่ม ในกลุ่มที่ 5 พบข้อขัดข้องทางเทคนิคบางประการไม่สามารถนำผลงานเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ผมจึงให้ไปแก้ปัญหาและนำเสนอในครั้งต่อไป นศ.เตรียมการมาดีมาก และทุกกลุ่มตั้งใจนำเสนออย่างเต็มที่ ในแต่ละกลุ่มเราได้ช่วยกันตั้งคำถาม อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เป็นการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ออกไปตามศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม ผมเองก็ได้เรียนรู้เรื่องใหม่หลาย ๆ เรื่อง เช่น ความแตกต่างของคุณลักษณะน้ำนมที่ตลาดในบ้านเราและของต่างประเทศต้องการ, ธุรกิจบริการลักษณะต่าง ๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง ฯลฯ

          บอกตรง ๆ เลยครับว่า วันนี้ผมมีความสุขมาก นศ.สร้าง Business Model ได้อย่างละเอียดและมีจินตนาการ รูปภาพที่นำมาประกอบการ Present ก็ไปแสวงหามาใช้การได้ดี บางกลุ่มใช้เทคนิคและรูปภาพสะท้อนถึง “ตัวตน” ที่เป็น “วัยรุ่น” ตอนปลายได้อย่างน่ารัก เรียกรอยยิ้มที่มาจากการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจ ที่น่าปลื้มใจมาก ๆ ก็คือ นศ.พูดจา “ภาษาธุรกิจ” ได้อย่างน่าทึ่ง ใช้คำว่า ตลาด, ความต้องการของผู้บริโภค, การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ได้อย่างถูกต้องทั้งจังหวะและความหมาย ทำให้ผมรับรู้ว่า ช่วง 4 สัปดาห์ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมา ไม่สูญเปล่า ต้นกล้าทางความคิดและสติปัญญาของนศ.เริ่มแสดงออกมาให้เห็น

          ในช่วงสุดท้าย ผมก็ให้โจทย์นศ.กลับไปคิดกันต่อ โดยอธิบายถึงความหมายของ SWOT-Analysis และให้เลือกธุรกิจเพียงกิจการเดียว ตั้งชื่อธุรกิจ คิด SWOT ออกมาภายใต้พื้นฐานของตัวเราที่เป็นนักศึกษากำลังจะเรียนจบออกไปสร้างกิจการของตนเอง