ปัญหาการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ในองค์กร

จากประสบการณ์การทำงานในหน่วยงาน R&D ซึ่งต้องติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ฝ่ายตลาด  ฝ่ายผลิต  ฝ่ายจัดซื้อ  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ  และฝ่ายวิศวกรรม เป็นต้น  โดยเฉพาะฝ่ายตลาดซึ่งจะต้องติดต่อประสานงานกันตลอดเวลา  ปัญหาหนึ่งที่เจอเป็นประจำ คือ การสื่อสารแนวคิดที่ฝ่ายตลาดได้รับจากลูกค้าแล้วนำมาถ่ายทอดต่อให้ฝ่าย R&D พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ บ่อยครั้งที่การสื่อความไม่ตรงกัน  เนื่องจากแนวคิดที่ได้นั้นมันเป็นความรู้เทคนิคเชิงลึก  อย่างเช่น รสชาติออกอาหาร ซึ่งเฉพาะเพียงรสหวาน  ก็มีลักษณะความหวานที่แตกต่างกันจากส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลแต่ละชนิด  หรืออย่างเนื้อสัมผัสก็เหนียว  นุ่ม แข็ง  กรอบ  แน่น ซึ่งจะให้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน  การบรรยายคุณลักษณะดังกล่าว อาจจะผิดประเด็นโดยเฉพาะกับลูกค้ากลุ่มตลาดใหม่ๆ  ซึ่งยังไม่รู้แนวทางเบื้องต้นมาก่อน  ประกอบกับพื้นฐานความรู้ทางด้านอาหารของฝ่ายตลาดไม่ได้เรียนรู้มาโดยตรง  
ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางองค์กรได้ดำเนินการแก้ไขโดยการ
1.   ออกกฎระเบียบให้ฝ่ายตลาดเข้ามาเรียนรู้การทำงาน ฝึกงาน และฝึกการทดสอบชิมกับทางฝ่าย R&D อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ลูกค้า
2.   ให้ R&D ออกสำรวจตลาดหรือเข้าพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าร่วมกับฝ่ายตลาด  เพื่อศึกษาสภาพตลาด และแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
3.   ฝ่ายตลาดจะต้องช่วยเป็นตัวกลางประสานงานในการสรรหาสินค้าในท้องตลาดมาร่วมศึกษากับ R&D เพื่อวิเคราะห์  ประเมินสินค้าของตัวเอง และคู่แข่งขัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน What is KM?ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1261

เขียน

14 Jul 2005 @ 23:59
()

แก้ไข

12 May 2012 @ 14:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก