เรียนรู้ KM สไตล์ “ผู้บริโภค”


          ในการประชุมร่วมกับอธิการบดี มรภ. 13 แห่ง   ในพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่าย KM มรภ. เมื่อวันที่ 12 ก.ค.48   มีอธิการบดีท่านหนึ่งกล่าวว่า   การนำ KM เข้าไปใน มรภ. ของท่านโดยที่อาจารย์และพนักงานยังไม่รู้จัก  ไม่เข้าใจ KM เป็นเรื่องยากมาก   จึงอยากให้ผมไปบรรยาย “ปูพื้น” KM ให้แก่แต่ละ มรภ. ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย   

          นั่นคือ   การเรียนรู้ KM สไตล์ผู้บริโภคหรือผู้เสพความรู้   ในชีวิตของเรา   เราคุ้นเคยกับการเรียนรู้แบบนี้


          แต่สำหรับ KM    การเรียนรู้แบบนี้จะไม่ได้ผล


          จะเรียนรู้ KM ได้จริง   ต้องเรียนรู้สไตล์ “ผู้สร้าง” ไม่ใช่ผู้เสพ


          นั่นคือท่านอธิการบดี มรภ. สามารถนำ KM ไปใช้เลย   โดยไม่ต้องบอกใครว่าจะทำ KM   จับอาจารย์และข้าราชการเป็น “คุณกิจ” เลยโดยไม่ต้องกระโตกกระตาก   เมื่อเห็นผลดี   จึงค่อยบอกว่านี่แหละ KM


          นี่คือวิธีเรียนรู้ KM จากการปฏิบัติ


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   13 ก.ค.48