Tacit Knowledge

  ติดต่อ

  จำเป็นในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาคน  

จะพบว่าปัจจุบันนี้ คนที่ทำงานมานานก็จะมีความรู้ต่างๆในการทำงานในงานนั้นๆ ซึ่ง Tacit Knowledge ก็เกิดจากเหตุการต่างๆ และประสบการณ์ที่สั่งสมมา ซึ่งการจะทำให้ความรู้ที่อยู่ในบุคลากรแต่ละคนซึ่งมีความรู้ต่างๆกันก็จำเป็นเหมือนกัน เพราะว่าประสบการณ์จากคนที่ทำงานมาก่อนนั้นจะช่วยสอนให้บุคลากรคนอื่นๆนั้น จำเป็นที่จะทำให้องค์กรมีการพัฒนาไปได้อย่างเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการที่จะดึงความรู้นี้ได้ก็มีวิธีการต่างๆโดยที่องค์กรผมก็คือ บ.ไทยประกันชีวิต ก็จำเป็นเช่นเดียวกันในการทีจะนำTacit Knowledge ที่มีอยู่ในพนักงานหรือระดับคนที่มีประสบการณ์การทำงานที่มีคุณค่า และประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นนการทำงานออกมานำเสนอให้กับคนรุ่นต่อมาโดยอาจจะมีวิธีการดังนี้ เช่น
1 การรวมสมองในการคิด เช่นมีการรวมกลุ่มและพูดคุยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาและเป็นการรวมความรู้ได้เป็นอย่างดี
2 การประชุมสัมนา ก็เป็นการรวมความคิดและความรู้อย่างหนึ่งอีกทั้งเป็นตัวช่วยที่จะให้บุคคลต่างๆสามารถโดยที่เราต้องมีการนำคนที่มีความรู้ความสามารถมาเพื่อที่จะให้คนที่สงสัยหรือมีคำถามในการทำงาน มาสอบถามได้
3 การฝึกอบรบ โดยมีการให้คนที่มาประสบการณ์ในการทำงานที่สูงและมีประโยชน์ มาให้ความรู้ในการอบรมพนักงานใหม่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
           ซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้นั้นสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อที่จะเป็นการนำ Tacit Knowledge  ที่มีอยู่ในแต่ละคนออกมาเพื่อสามารถนำมาพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 1262, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)