ใครว่าปัญหาจ้อย ๆ เรื่องการการสั่งอาหาร

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัญหาที่พบได้ทั่วไปในการจัดประชุม

วันนี้มีการประชุมเพื่อเตรียมงานเพื่อเตรียมการโครงการ “พัฒนาที่ปรึกษาสู่ผู้เยี่ยมสำรวจที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2549”  ซึ่งจะจัดวันเสาร์ ที่  21 มกราคม นี้  ( จัดวันเสาร์เพราะบรรดาที่ปรึกษาจะมีภารกิจค่อนข้างมาก)  ซึ่งแต่ละคนได้รายงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ การประชุมครั้งนี้ก็ยังเจอปัญหาที่พบบ่อยในการประชุมทั่ว ๆ ไปคือ การสั่งอาหารให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม  : อาหารและเครื่องดื่ม  เตรียมไว้  จำนวน  40 ที่  ( ที่ปรึกษา 36 คน + เจ้าหน้าที่ 5 คน+วิทยากร 1  ) แม้ว่าที่ปรึกษาจะตอบรับแค่ 21 ท่าน มาได้ 19 ท่าน  แต่อย่างไรก็ตามประธานก็ได้ให้ทีมงาน โทรประสานผู้ไม่ตอบรับว่าตกลงมาได้หรือไม่  หลังจากที่หนังสือเชิญแล้วทั้งผ่านผู้บริหารและตัวบุคคล  และหากเป็นที่ปรึกษาภายนอกก็จะโทรสารหนังสือเชิญด้วย  แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่บางครั้งก็อาจส่งต่อการประชุมสัมมนาได้  รวมถึงเรื่องการเตรียมแฟ้มเอกสารต่าง ๆ ด้วย  ในฐานนะผู้ประสานงานจึงได้แต่คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุมในแต่ละครั้งหากช่วยตอบรับแก่ทีมงานก็จะช่วยให้ลดปัญหาที่เหมือนเป็นเรื่องจ้อย ๆ แต่ก็มีความสำคัญ อย่างที่มีคนกล่าวว่า “กองทัพเดินด้วยท้อง” / น้อง
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)