ความรู้หลากหลายเรียนได้จากBlog
อยากแนะนำblog ซึ่งเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
http://gotoknow.org/learn-together