วันนี้ผมขออนูญาติลากิจ 1 วัน ครับ 

เพราะ วันนี้ตรงกับวันตรุษของศาสนาอิสลาม ผมก็เลยลางานไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ..

     สวัสดีครับ...

หมายเหตุ.... สำหรับการประกอบพิธีในวันนี้ผมขอเล่าคร่าว ๆ ดังนี้ครับ..

 ในศาสนาอิสลามจะเรียกวันนี้ว่า  วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา   ในวันนี้เป็นวันที่มุสลิมที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและทรัพย์สินไปทำพิธี ฮัจย์ ( เเสวงบุญ ) ณ  นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ส่วนผู้ที่ไม่มีความพร้อมก็ให้ประกอบพิธีละหมาดตรุษอีดิลอัฎฮา  ( ตอนเช้า ) ที่มัสยิด  หลังจากที่ทำพิธีละหมาดเสร็จแล้วในวันนี้เป็นสี่งจำเป็นสำหรับผู้ที่มีความพร้อมทางการเงิน ( ฐานะดี ) ต้องซื้อเนื้อ ( ในประเทศไทยนิยมใช้เนื้อวัวและเนื้อเเพะ ) เพื่อบริจาคแก่ผู้ที่ยากจน  วันนี้พี่น้องมุสลิมจำเป็นทีจะต้องเดินทางไปเยี่ยมญาติ ๆ พี่น้อง ในที่ต่าง ๆ และวันนี้มุสลิมทุกคนจะมีการขออภัยซึ่งกันและกัน ใครที่ทะเลาะหรือมีเรื่องหมางใจกันก็ใช้วันนี้ในการขออภัยกัน... แต่ จริง ๆแล้ว ในศาสนาอิสลามไม่อนุญาติให้ทะเลาะเกิน 3 วัน ( ไม่พูดคุย ) ถ้าหลังจากนั้นจะถือว่าผู้ที่ทะเลาะกันจะมีบาป     ส่วนตัวผมเองก็ได้ประกอบพิธีละหมาดในช่วงเช้าหลังจากนั้นก็เดินทางเยี่ยมเยียนญาติ พี่น้อง และไปรับระทานอาหารที่ทำจากเนื้อที่มีผู้บริจาคให้  ส่วนใหญ่คนที่มีฐานะดีจะทำอาหารเลี้ยงญาติพี่น้องหรือมุสลิมทั่วไปในวันนี้...    

  - มุสลิม คือ ชื่อเรียกผู้ที่นับถือศานาอิสลาม