การขอรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ ตอนที่ 1 บทบาทคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์

  ติดต่อ

   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  

      มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี ท่านอธืการบดีและผศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ เป็นที่ปรึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธรเป็นประธาน ดำเนินการพิจารณารับรองการวิจัยที่เก็บข้อมูลกับมนุษย์ โดยมีการประชุมพิจารณารับรองในวันพุธเวลา 13.30 น เป็นต้นไป ขอเชิญบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร   ที่จะทำงานวิจัยที่ใช้คนเป็นกลุ่มตัวอย่างหรืออาสาสมัคร ส่งโครงการเข้ารับการพิจารณา

    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะพิจารณางานวิจัยโดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ เคารพในบุคคล การให้ประโยชน์ และหลักความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในศักดิ์ศรี สิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิจัย คณะพยาบาลศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 12620, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-16 13:02:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เห็นหัวข้อเกี่ยวกับการวิจัยก็อดแวะเข้ามาชมไม่ได้  ม.นเรศวร เอาจริงเอาจังกับการวิจัยมาก  ผมอยู่ที่ http://gotoknow.org/method  ครับ