ขอเชิญสมัครสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ

สมาคมผู้สูงอายุ

ขอเชิญสมัคร สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ

ได้ที่

http://mail.nurse.cmu.ac.th/~aging/

เพื่อพัฒนางานด้านการดูแลผู้สูงอายุ

ขอเชิญร่วมสมัครสมาชิกสามคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ
สนใจติดต่อ รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล

ติดต่อสมัครได้ที่ : คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเรียนคณะพยาบาล 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-949093   Fax : (053) 949093
อีเมลล์ : [email protected],  [email protected],  [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพยาบาลผู้สูงอายุความเห็น (2)

กอบแก้ว ทองติด
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สนใจการสมัครสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ แต่เข้าเวบไม่ได้

ดร. บุญลิศ สายสนิท Ph.D., MHA., PMT., T.T., C.Ht
IP: xxx.25.240.83
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ขอเรียนเชิญ หมอ พยาบาลและข้าราชการอนามัยและผู้สูงวัย เข้าร้บการเรียนรู้ในศาสตร์แห่งการสั่งจิตบำบัด เพื่อนำไปช่วยคนไข้ แม้แต่ตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

นั่นคือ Hypno-NLP ซึ่งจะเปิืดฝึกอบรม 2 วัน วันที่ 2-3 เมษายน 2552 ณ ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมฯ ดูแผนที่ได้ที่ www.hypnoticquyalitycom คลิ๊กทีี่ Contact us

ชญานิน ตวงหลักธรรม

ผจก สนง

089-689-7287 // 02-551-3856 แฟ็กซ์ 02-551-3856