ขอเชิญสมัคร สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ

ได้ที่

http://mail.nurse.cmu.ac.th/~aging/

เพื่อพัฒนางานด้านการดูแลผู้สูงอายุ

ขอเชิญร่วมสมัครสมาชิกสามคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ
สนใจติดต่อ รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล

ติดต่อสมัครได้ที่ : คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเรียนคณะพยาบาล 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-949093   Fax : (053) 949093
อีเมลล์ : [email protected], [email protected], [email protected]