ความเห็น 1239734

ขอเชิญสมัครสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ

ดร. บุญลิศ สายสนิท Ph.D., MHA., PMT., T.T., C.Ht
IP: xxx.25.240.83
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ขอเรียนเชิญ หมอ พยาบาลและข้าราชการอนามัยและผู้สูงวัย เข้าร้บการเรียนรู้ในศาสตร์แห่งการสั่งจิตบำบัด เพื่อนำไปช่วยคนไข้ แม้แต่ตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

นั่นคือ Hypno-NLP ซึ่งจะเปิืดฝึกอบรม 2 วัน วันที่ 2-3 เมษายน 2552 ณ ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมฯ ดูแผนที่ได้ที่ www.hypnoticquyalitycom คลิ๊กทีี่ Contact us

ชญานิน ตวงหลักธรรม

ผจก สนง

089-689-7287 // 02-551-3856 แฟ็กซ์ 02-551-3856