ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา

  ติดต่อ

  ปีนี้เป็นปีพิเศษเนื่องจากเป็นปีที่ 15 ของการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร   

          เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2548  กองแผนงาน (โดยคุณรุ้งทอง) ได้ประสานมายังหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อขอบทความสรุปผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรในรอบปีที่ผ่านมา  เพื่อรวบรวมนำไปจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 โดยในปีนี้เป็นปีพิเศษเนื่องจากเป็นปีที่ 15 ของการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งตอนนี้รายงานดังกล่าวได้เสร็จออกมาเป็นรูปเล่มแล้ว  จึงขอนำในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษามาลงไว้ใน blog เผื่อมีท่านที่สนใจ  และหากท่านผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะก็สามารถลงไว้ในที่นี้ได้เลยนะคะ   เพื่อที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาจะได้นำไปพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป  ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ <ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา>  <การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร>

JR_NUQA

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

หมายเลขบันทึก: 12618, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:19:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประกันคุณภาพการศึกษา#nuqa

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)