ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีนี้เป็นปีพิเศษเนื่องจากเป็นปีที่ 15 ของการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

          เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2548  กองแผนงาน (โดยคุณรุ้งทอง) ได้ประสานมายังหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อขอบทความสรุปผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรในรอบปีที่ผ่านมา  เพื่อรวบรวมนำไปจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 โดยในปีนี้เป็นปีพิเศษเนื่องจากเป็นปีที่ 15 ของการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งตอนนี้รายงานดังกล่าวได้เสร็จออกมาเป็นรูปเล่มแล้ว  จึงขอนำในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษามาลงไว้ใน blog เผื่อมีท่านที่สนใจ  และหากท่านผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะก็สามารถลงไว้ในที่นี้ได้เลยนะคะ   เพื่อที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาจะได้นำไปพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป  ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ <ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา>  <การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร>

JR_NUQA

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (0)