ปฏิทินกิจกรรมงานวิจัย ก่อนจะถึง "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2

งาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549

งาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549  ซึ่งจะมีกิจกรรมการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ก่อนที่จะถึง "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2  เราจะต้องอบอุ่นร่างกาย (warm up) เตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงวันจริง  ดังนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีกิจกรรมต่างๆ ก่อน งานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้

             วันที่  17 ก.พ. 49      - งานโครงการนิสิตและนวัตกรรมนิสิต ครั้งที่ 6  สถานที่  อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร

             วันที่ 10-11 มี.ค. 49  - Prelude นเรศวรวิจัยครั้งที่ 2  การพัฒนาชุดโครงการวิจัย สู่ความเป็นเลิศ สถานที่ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  วิทยากร รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ (สกว.)

             วันที่ 25 มี.ค. 49       - การนำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน ของกลุ่มผู้ประสานงาน ระดับคณะ  ณ สวนป่านกกระยาง  จ.พิษณุโลก

             วันที่ 28 มี.ค. 49       - การประชุมวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินผล โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2548  สถานที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

             วันที่ 29 มี.ค. 49       - การประชุมวิชาการ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปี 2548 สถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

              วันที่ 21-22 เม.ย. 49 - Prelude นเรศวรวิจัยครั้งที่ 2 การพัฒนาชุดโครงการ เพื่อความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัย และการวิจัยเพื่อชุมชน โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง   สถานที่ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  วิทยากร รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ (สกว.)

              วันที่ 28-29 ก.ค. 49  - "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2  ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ  สถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ขอให้นักวิจัยและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความสำเร็จของ งาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2  อย่างเช่นเราเคยประสบความสำเร็จจากงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 1 ในปีที่ผ่านมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัยความเห็น (1)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
วันที่ 30-31 มี.ค. 49 ชนกับงานที่เราจะต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมศ. "รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย" จึงต้องขอเลื่อนกิจกรรมวิจัยขึ้นมาเป็น 28-29 มี.ค. 49 ครับ