อียู

suriya
อียู คืออะไร

 

 เป็นเกร็ดความรู้ ในเรื่องของ อียู ที่จะเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งในไทย จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2550


      อียู คืออะไร................

    สหภาพยุโรปหรือ อียู เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยรัฐในยุโรป 27 รัฐ ก่อตั้งโดยสนธิสัญญาสหภาพยุโรป (สนธิสัญญามาสทริกต์) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม แม้ อียูจะเป็นการรวมกลุ่มของรัฐ แต่โครงสร้างนั้นมีลักษณะ เหนือชาติเพราะบรรดาประเทศสมาชิกต่าง ไม่ได้เพียงมารวมตัวกันเท่านั้น หากแต่ยังร่วมกันสร้างสรรค์สถาบันหรือหน่วยงานภายใน ซึ่งมีอำนาจเหนือรัฐสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะ อันประกอบไปด้วย รัฐสภายุโรป คณะมนตรี คณะกรรมาธิการ และศาลยุติธรรม สภายุโรปภารกิจหลักจะเป็นการร่วมตัดสินใจกับคณะมนตรีในประเด็นต่าง อาทิ การพิจารณาร่างกฎหมายของสหภาพ การอนุมัติงบประมาณของ อียูให้การรับรองความตกลงระหว่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือการให้การรับรองผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรียุโรปเป็นองค์กรหลักด้านนิติบัญญัติและด้านการตัดสินใจชี้ขาดของ อียูโดยจะประสานงานกับรัฐสภาในการพิจารณาร่างกฎหมาย นอกจากนั้นยังเป็นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน รวมถึงภารกิจเกี่ยวกับการเปิดเสรีสินค้า บริการ เงินทุน คณะกรรมาธิการยุโรปภารกิจหลักคือการเสนอร่างกฎหมาย นอกจากนั้นยังดูแลการบริหารงบประมาณของ อียูด้วย 

ศาลยุติธรรมแห่งยุโรปหน้าที่หลักคือการบังคับใช้และการตีความกฎหมายเพื่อพิจารณาและชี้ขาดว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปได้รับการปรับใช้เหมือนกันในทุกประเทศสมาชิกหรือไม่ ".

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน a-onm

คำสำคัญ (Tags)#เขาคือใคร มาจากไหน

หมายเลขบันทึก: 126216, เขียน: 08 Sep 2007 @ 06:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)