ใช้ KM ในการพัฒนาหลักสูตร "บัณฑิตนักปฏิบัติ"

         "ผู้ก่อการ" เรื่องนี้คือ  อ. จิรวิทย์  จำปา   คณบดีคณะเกษตรของ ม.ราชมงคลที่นครศรีธรรมราช   กับคุณทรงพล  เจตนาวณิชย์   ผอ. โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่นโดย "คุณกิจ" ที่ร่วมกัน ลปรร. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรได้แก่
           -  ศิษย์เก่า
           - นศ. ปี 1
           - อาจารย์ในคณะ
           - อบต.
           - ลูกหลานชาวบ้านที่กำลังเป็นนักเรียน

         โดยมีเป้าหมายรื้อฟื้นหลักสูตร "บัณฑิตนักปฏิบัติ" ที่เคยมีอยู่ของสถาบันนี้และปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย

         ใครสนใจรายละเอียดโปรดสอบถามจากคุณทรงพลที่ learningnetwork.gotoknow.org

วิจารณ์  พานิช
 18 ม.ค.49