ความคืบหน้าในหน่วยงานข้าพเจ้า

epbicec
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความคืบหน้าของโครงการ

     หายหน้าจากblogไปหลายวันเพราะต้องเร่งจัดทำโครงการแก้ปัญหาความยากจนของวิทยาลัยฯที่ต้องรายงานผลภายในเดือนมีนาคม  เมื่อนึกถึงแล้วก็รู้สึกเหนื่อยใจแต่ก็มีสิ่งดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโครงการดังกล่าว  เพราะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทีมงานKMของวิทยาลัยฯได้พูดค่อยกันในเรื่องของความคืบหน้าของโครงการโดยอาจารย์พิทักษ์ได้ชี้แจงเกี่ยวการที่ลงพื้นที่และได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน  ผมพอจะจับประเด็นสำคัญๆได้ก็คือ

     1.มีความเข้าใจตรงกันมาขึ้นระหว่างชาวบ้านกับทีมที่จะลงพื้นที่ทำงาน

     2.วิทยากรจากชุมชนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการและพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทีมงาน

     3.มีบางโครงการที่ทำแล้วสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้จริงและควรจะส่งเสริมและติดตาม(ห้ามปล่อยเด็ดขาด)

     แล้วจะเล่าต่อให้ทุกท่านได้อ่านในบันทึกฉบับหน้านะครับ  ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "KM"epbicec



ความเห็น (0)