สิ่งที่ค้นพบ ความท้าท้าย จากหน้างาน การเป็น "คุณอำนวย"

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไอเดียที่เก็บได้จากการพูดคุย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549

"คนที่เล่นบทคุณอำนวย   จากหลายหน่วยงาน  เมื่อเข้าไปในพื้นที่เดียวกัน  ก็จะมองในมุมของตัวเอง  ในเรื่องงานที่ตัวเองรับผิดชอบ   มองช้างเพียงขาเดียว   จำเป็นต้องมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เห็นภาพช้างทั้งตัว"  -  ได้ไอเดียจาก งานบูรณาการส่วนราชการ นครศรีธรรมราช

"ใช้วิธีให้เขาเรียนรู้จากการทดลองทำหลายๆวิธี  แล้วสรุปบทเรียนข้อดี  ข้อด้อยของแต่ละวิธีด้วยตัวเอง"  - ไอเดียจาก  โครงการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

"พี่เลี้ยง  คุณอำนวย  ต้องคอยเฝ้าดู  หมั่นสังเกต  ดูพัฒนาการของเขา   การเปลี่ยนแปลงของเขา   เรียนรู้ร่วมกับเขา"  - ไดเดียจาก  หมอวิไลวรรณ  อุทัยธานี

"training แบบเดิมๆที่เคยทำนั้น  คงใช้ไม่ได้ผลกับการสร้างคุณอำนวย   คงต้องมีกระบวนการ  ความปราณีต   การติดตามเฝ้าดู  อยู่บนสถานการณ์จริง  มีเวลายาวนานพอ  มีการบูรณาการระดับพื้นที่  และลึกซึ้งมากกว่านั้น"  - ไอเดียจาก  นครสวรรค์ฟอรั่ม

"การใช้สื่อ  เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  ช่วยให้ชาวบ้านมองเห็นทางออกบางอย่างได้เร็วขึ้น"  - ไอเดียจาก  สรส.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)