ไฟ กับ น้ำ งดงามทั้งคู่ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">เพียงแต่..ต่างลีลา กันเท่านั้น</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">ธรรมชาตินี้ช่างมหัศจรรย์ !</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">สร้างสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">แต่… ต่างมีคุณค่าและความงดงามที่สุดบรรยาย</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">ไฟทั้งร้อนและสว่างไสว   กับ น้ำที่เย็นและอ่อนโยน </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">     ต่างมีความงามที่ต่างลีลากันออกไป  </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">     เฉกเช่นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">     บางเวลาที่ร้อนแรงดั่งไฟ…</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">     ก็มี ..ความงามบนความร้อนแรงของ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">     หลากหลายลีลาและอารมณ์ร้อนนั้น</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">และ เมื่อคราวที่เธอเย็นขึ้นมา... </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">เธอก็… เย็นชุ่มฉ่ำล้ำเลิศลีลาและอารมณ์เย็นที่พริ้วพราย… </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">ไปตามสายลมของลีลา</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">     สิ่งที่ควรระวัง ! </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">     ก็คือ… อย่าให้เธอร้อนดั่งไฟบรรลัยกัลป์</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">     และ… เย็นยะเยือกจนถึงจุดเยือกแข็ง !</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"></p>

ช่วงนี้บ้านเมืองเรามีคนสองกลุ่ม

กลุ่มหนึ่งร้อนแรงดั่งไฟบรรลัยกัลป์

อีกกลุ่มหนึ่งก็เย็นระเยือกอย่างคาดไม่ถึง

อย่างไรก็ตาม..ขอร้อนที่เป็นคุณ

และ...ขอเย็นที่เป็นประโยชน์

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและเจ้าเหนือหัวของเราได้ไหม !!

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%" class="MsoNormal"> </p></span></span></span></span></span></span> </span>