ภัยคุกคามที่จะส่งผลให้เต่าทะเลสูญพันธุ์

ภัยคุกคามที่จะส่งผลให้เต่าทะเลสูญพันธุ์ และ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์เต่าทะเล

 ภัยคุกคามที่จะส่งผลให้เต่าทะเลสูญพันธุ์

      สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเต่าทะเลอย่างมากก็คือ การทำประมงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ เรืออวนลาก เรืออวนรุน และเบ็ดราว ซึ่งในเรื่องนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายว่าด้วยการห้ามนำเข้าเข้ากุ้ง จากประเทศที่มี เรืออวนลากกุ้งที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือแยกเต่า ( TED : Turtle excluding device) และประเทศไทยก็เคยออกกฎหมายระยะสั้นบังคับให้ เรืออวนลากกุ้งใช้เครื่องมือแยกเต่าทะเล แต่ในทางปฎิบัติไม่เคยบังเกิดผล
เหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องออกมาตรการข้างต้นนั้น เนื่องจากว่า ในปีพ.ศ.2533 มีเต่าทะเลตายเพราะติดเรืออวนลากกุ้งประมาณ 150,000 ตัวทั่วโลก
ภัยคุกคามร้ายร้ายต่อเต่าทะเลประการถัดมาคือ การทำลายแหล่งวางไข่บนชายหาดโดยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเกินขอบเขต ส่งผลให้เกิดโรงแรม บาร์เบียร์ ดิสโก้ผับ และผู้คนพลุกพล่าน ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทราบกันดีอยู่ว่าเต่าจะไม่ขึ้นวางไข่ในชายหาดเช่นนี้ กรณีนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาด เช่นสร้างท่าเรือ ทำเขื่อนกันคลื่น ก็ล้วนแล้วส่งผลให้เห็นชัดๆ ต่อการขึ้นวางไข่ของเต่าอย่างแท้จริง นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวงจรชีวิตเต่าอย่างแท้จริง
กรณีนี้เห็นได้ชัดอย่างเช่นที่ จ.ภูเก็ตนั้น หากนับย้อนหลังกลับไป 20 ปี แทบทุกหาดของ จ.ภูเก็ต ไม่ว่ากะตะ กะรน ป่าตอง กมลา สุรินทร์ ไนทอน ไนหาน ล้วนแต่เป็นที่วางไข่ของเต่าเกือบทุกชนิดที่พบในประเทศไทย แต่ปัจจุบันไม่มีเต่าขึ้นวางไข่แล้ว และการล่าเต่าเพื่อนำเนื้อมาบริโภคและนำกระดองไปทำเครื่องประดับก็ยังคงมีอยู่ในหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์เต่าทะเล


พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ห้ามเก็บ ทำลายเต่า และกระทะเล รวมทั้งไข่เต่าทะเลทุกชนิดโดยเด็ดขาด

- กฎหมายประมง พ.ศ. 2515 ห้ามอวนลาก อวนรุน ทำการประมงในระยะ 3 กิโลเมตรจากชายฝั่ง เพื่อป้องกันแหล่งอาหารของเต่าทะเล

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2523 ห้ามส่งออกและนำเข้า ซาก ผลิตภัณฑ์จากเต่าทะเล

- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศให้เต่าทะเลทุกชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง ห้ามฆ่าหรือมีไว้ในครอบครอง

มีกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษืเต่าทะเลครอบคลุมมากมายขนาดนี้ แต่ข่าวการตายของเต่าทะเลยังมีทุกปี ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว
แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลของประเทศไทยในปัจจุบัน
ฝั่งอ่าวไทย - เกาะคราม จ.ชลบุรี แห่งเดียว
ฝั่งอันดามัน - หาดท้ายเหมือง จ.พังงา
- หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา
- หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
- เกาะพระทอง จ.พังงา
- หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต

- หาดประภาส จ.ระนอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.707



ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

12577

เขียน

18 Jan 2006 @ 10:53
()

แก้ไข

28 Apr 2012 @ 23:49
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก