ร่วมแรงร่วมใจ เข้าใช้ Blog

ร่วมแรงร่วมใจ เข้าใช้ Blog

เชิญนักศึกษาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามประสาคนไอที ผ่าน blog นี้

อ. อัจฉรา  เรืองประทุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :: KM Share&Learn ::ความเห็น (0)