12 ม.ค. 2549

วันนี้มาถึงศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาประมาณ 08.30 น.วันนี้มีนักศึกษาจาก มอ. ปัตตานี ประมาณ 30 คน มาดูงานที่ศูนย์ เพื่อดูขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ เราก็เตรียมการต้อนรับนักศึกษาดูงานเป็นอย่างดี โดยดิฉันได้คอยอธิบายให้กลุ่มแรกซึ่งมีประมาณ 10 คน ให้รู้ถึงวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ และขั้นตอนการทำงานของการถ่ายทำว่าต้องเริ่มตั้งแต่การเขียนบท การจัดฉาก การจัดไฟ การ Set กล้อง และการถ่ายทำ การดูมุมกล้อง การควบคุมเสียง รวมทั้งการตัดต่อ จากนั้นก็พาชมห้องต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ เช่น ห้องสตูดิโอ 2 ห้องตัดต่อ 6 ห้องควบคุมเสียง กว่านักศึกษาดูงานจะกลับก็ประมาณ 15.30 น. จึงขึ้นมาพิมพ์งานให้ อ.พิชิต จนถึงเวลา 16.30 น.

-:- นัท -:-