เทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดตาก

งานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาด เป็นการแสดงวีรกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในงานจะมีการแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติ และการบวงสรวงดวงวิญญาณของพระองค์

       เนื่องจากชาวจังหวัดตากส่วนหนึ่งมีเชื้อสายล้านนา จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับคนทางเหนือ และอีกส่วนหนึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยภูเขา   ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญ ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน คือ
       ประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวงเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดตากที่สืบทอดกันมาช้านานมีรูปแบบเฉพาะของจังหวัดตาก แตกต่างจากการลอยกระทงทั่ว ๆ ไปตัวกระทงทำด้วยกะลามะพร้าวภายในจะบรรจุด้วยขี้ไต้ หรือเชื้อเพลิงที่เตรียมไว้ จุดไฟแล้วปล่อยลงในแม่น้ำปิงในระยะห่างเท่า ๆ กัน สม่ำเสมอไม่ขาดสายส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องน้ำนับหมื่นใบเลี้ยวโค้งไปตามกระแสน้ำแลดูสวยงามมาก ทุกปีจะจัดให้มีการแข่งขันปล่อยกระทงสายไหลประทีปพันดวงชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีแห่งเดียวในเมืองไทย
                        งานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาด เป็นการแสดงวีรกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ภายในงานจะมีการแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติ และการบวงสรวงดวงวิญญาณของพระองค์  แสดงนิทรรศการของส่วน ราชการ และการแสดงมหรสพต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม ของทุกปี
                        ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า เป็นงานบุญเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้า กำหนดจัดงานในวันขึ้น 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ ตรงกับเดือนเก้าของภาคเหนือ หรือตรงกับเดือนเจ็ดของภาคกลางช่วงประมาณเดือนมิถุนายนหรือปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี จัดที่วัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตาก
                        ประเพณีกินวอ จะจัดระหว่างเทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จัดเป็นประเพณีงานขึ้นปีใหม่ของลีซอ จะมีการเซ่นไหว้ผีทั้งสอง คือ ผีหลวง เป็นผีประจำดอย และผีเมือง เป็นผีประจำหมู่บ้าน
                งานประเพณีสงกรานต์สองแผ่นดินและแข่งขันมวยคาดเชือก จัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ตลาดริมเมย ในงานจะมีการละเล่นสงกรานต์แล้วยังมีการแข่งขันมวยคาดเชือกเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับเมียนมาร์จัดในวันที่ 13 เมษายนเป็นประจำทุกปี
                         ประเพณีปีใหม่ม้ง จะจัดช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งมีอยู่มากในอำเภอพบพระและอีก 1 หมู่บ้านในอำเภอบ้านตาก ในงานจะมีผู้สูงอายุมาร่วมดื่มกินอวยพร มีการละเล่นของหนุ่มสาวเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้มีการเกี้ยวพาราสีกันและมีการละเล่นการแสดงประจำเผ่าด้วย

                         เทศกาลท่องเที่ยวถ้ำแม่อุสุ เป็นการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราทอนและเดินเพื่อไปเที่ยวที่ถ้ำแม่อุสุ ซึ่งทางอำเภอท่าสองยางจัดขึ้นทุกปี โดยในวันที่ 19 เมษายนชาวบ้านจะร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุแล้วในวันที่ 20 เมษายนก็จะชักชวนกันนำข้าวหม้อแกงหม้อไปรับประทานร่วมกันที่ถ้ำแม่อุสุ

                        เทศกาลท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า เป็นเทศกาลการท่องเที่ยวสู่อำเภออุ้มผางที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม

                        เทศกาลกุหลาบดอยลอยฟ้า เป็นเทศกาลที่ทางอำเภอพบพระจัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมไร่กุหลาบที่มีการปลูกมากและสวยงาม

                       เทศกาลอัญมณีของดีเมืองแม่สอด  เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการจำหน่ายและเที่ยวชมพลอย หยก ทับทิมและเครื่องประดับจากหิน อัญมณีต่างๆ
                       เทศกาลการแข่งจักรยานเสือภูเขาเขื่อนภูมิพล ถือเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่เขื่อนภูมิพลจัดขึ้นทุกปี ผู้เข้าแข่งขันสามารถเก็บคะแนนสะสมในการแข่งขันระดับนานาชาติได้
                       เทศกาลอาหารสะอาด อาหารปลอดภัยบ้านตาก เป็นกิจกรรมการแสดงและประกวดอาหารที่ทางเทศบาลตำบลบ้านตากและโรงพยาบาลบ้านตากจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้มีการประกวดอาหารพื้นเมืองโดยเฉพาะการประกวดการปรุงแกงมะแฮ้และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลแต่เป็นงานขนาดเล็กที่รู้กันในวงแคบของอำเภอ

                       ประเพณีสรงน้ำพระธาตุบ้านตาก จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่พุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอบ้านตากได้ร่วมกันจัดการทำบุญและมีการสรงน้ำพระธาตุขึ้น

                       ประเพณีสักการะรอยพระพุทธบาทดอยงู จัดขึ้นในกลุ่มพุทธศาสนิกชนกลุ่มเล็กๆในอำเภอบ้านตากที่สืบทอดกันมานานโดยการเดินขึ้นไปวัดพระพุทธบาทดอยงูเพื่อเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทในวันวิสาขบูชา

                       ประเพณีตานก๋วยสลากหรือกินก๋วยสลาก  เป็นประเพณีที่ปฏิบัติทุกปีโดยการถวายทานด้วยการให้พระจับสลากเครื่องไทยทานที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามมากโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการอุทิศให้ญาติมิตรของตนเองที่ล่วงลับไปแล้วและอุทิศไว้ให้ตนเองเมื่อคราวที่จะล่วงลับไปในภายภาคหน้า

                      ประเพณีทำบุญถนน ทำเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลของถนนทุกสายและผู้สัญจรไปมา โดยจะจัดปะรำพิธีขึ้นแล้วโยงด้ายไปตามถนนสายต่างๆ ถ้าด้ายผ่านหน้าบ้านหรือร้านใครที่ริมถนนก็จะใช้ด้ายผูกโยงลงมาพันเข้ากับเจดีย์เล็กที่ก่อด้วยทรายพร้อมด้วยกระดาษที่ตัดให้เป็นรูปทรงต่างๆ จัดให้มีพระสงฆ์สวดมนต์และมีมหรสพเฉลิมฉลองทั้งกลางวันและกลางคืน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#เกี่ยวกับจังหวัดตาก

หมายเลขบันทึก: 12559, เขียน: 18 Jan 2006 @ 08:54 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

POOH
IP: xxx.164.231.63
เขียนเมื่อ 

ขอให้มีรายละเอียดมากกว่านี้ได้มั้ยค่ะ

ผู้สืบทอด
IP: xxx.7.161.28
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีประเพณีการกินฮ้าว ของชอาวบ้านตากอีกอย่างหนึ่งด้วยน่ะคร่ะ เพราะมันเปนอะไรที่ใครหลายๆคนยังไม่รุจัก และอีกอย่างในเวปต่างๆก้เหมือนว่าจะยังไม่มีการสืบค้นในเรื่องนี้เลยอ่ะคร่ะ ขอความกรุณาด้วยนะคร่ะ ฝากประเพณีนี้ไว้อีกประเพณีนึงนะคร่ะ...ขอบคุณคร่ะ

หมอพิเชฐ
IP: xxx.172.211.3
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนคนพื้นที่ช่วยกันเขียนเล่าลงในเว็บนี้ได้ไหมครับ จะได้ช่วยกันรวบรวมได้เพราะค้นหาจากเอสารได้ยากครับ ต้องอาศัยคบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่และคนถิ่นครับ ขอบคุณมากครับ