เวทีถอดบทเรียน

    วันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทีมงานบูรณาการ 9 หน่วยงาน ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช (พื้นทีนำร่อง 3 ตำบล คือ ตำบลบางจาก ตำบลท่าไร่ และตำบลมะม่วงสองต้น) ได้เวลานัดถอดบทเรียน 6 เดือนทีผ่านมา โดยจะมีทีมคุณอำนวยจากหน่วยงานต่าง ๆ และทีมคุณกิจจากพื้นที่ซึ่งส่งตัวแทนพื้นที่ละ 3 คน เข้าร่วมถอดบทเรียนในเวทีวันนี้ และมีการนัดหารือโครงการสำรวจคนจน 400 หมู่บ้านด้วย ผลการประชุมจะได้ข้อสรุปอย่างไร เดี๋ยวหนู KM ค่อยมาเล่าสู่กันฟังคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)