บันทึกของธีรชัย 44

เล่าเรื่องของจ.16/1/49
งานในวันนี้ในช่วงเช้ามีงานให้ติดตั้งเครื่องฉาย LCDและเครื่องฉายแผ่นทึบ  ทั้งที่ห้อง 308,509,412 และห้องประชุมตึก 1  งานในช่วงเช้าก็มีเท่านี้  ส่วงงานในช่วงบ่าย  ได้รับคำสั่งให้ไปเก็บเครื่อง VDO CD ที่หอพัก และนำกลับมาที่ห้องโสต  เพื่อจัดเก็บเข้าที่ และทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่  เมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วก็ทำการเก็บเข้าชั้นวาง  งานในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)