สืบเนื่องจากเมื่อวาน ได้เขียนไปขออนุญาต Dr Ves Dimov ว่าอยากแปลส่วนที่แกเขียนไว้ใน Blog เป็นภาษาไทย ได้รับคำตอบอนุญาตกลับมารวดเร็วทันใจค่ะ แต่ก็บอกให้ link ไปถึงต้นฉบับไว้ด้วย ก็เลยถอดความออกมาดังนี้แหละค่ะ

จาก http://clinicalcases.blogspot.com/2005/01/thinking-about-medicine-your-inner.html

Dr Ves Dimov  ได้สรุปความเรื่องการดำเนินชีวิตให้มีความสุขสำหรับแพทย์จากนิตยสาร BMJ เอาไว้ด้วยตัวย่อช่วยจำ 5 ตัวคือ MOTORS ซี่งให้ความหมายไปในตัวว่าการจะทำให้ชีวิตมีความสุขก็ต้องขับเคลื่อนด้วยสิ่งต่อไปนี้

 

โดย M มาจาก Meaning คือให้ค้นหาความหมายในวิชาชีพที่ตัวเองทำอยู่ แต่ก็ต้องให้รู้จักมีขอบเขตด้วย ก็คือทุ่มเทให้กับงานแต่ไม่มากจนเกินไป

 

O มาจาก Outlook คือ มองโลกในแง่ดี มีปรัชญาในการดำเนินชีวิตแต่ก็ต้องมุ่งหาความเจริญก้าวหน้าด้วย

 

T มาจาก Time คือ ให้จัดเวลาเพื่อใช้อย่างมีคุณภาพกับเพื่อนๆและครอบครัว

 

O มาจาก Out of yuppies values คือ อย่ามุ่งหาแต่เงินและชื่อเสียง

 

R มาจาก Religious คือ ให้มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ

S มาจาก Self care practices คือการดูแลสุขภาพตนเอง

สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขขึ้น และมีหลายข้อที่ทำให้อายุยืนขึ้นด้วย